Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2008 Outotec - tammi-kesäkuun 2008 osavuosikatsaus
heinäkuuta 23, 2008

Outotec - tammi-kesäkuun 2008 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ    PÖRSSITIEDOTE    23.7.2008   klo 9.00

TAMMI-KESÄKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS

Ennätyksellinen tilauskanta - vahva liiketoiminnan nettorahavirta

Katsauskausi Q1-Q2/2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut
sulkeissa):
- Liikevaihto: 501,0 miljoonaa euroa (438,8 milj. euroa)
- Liikevoitto: 43,8 miljoonaa euroa (37,1 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 50,0 miljoonaa euroa (39,9 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos: 0,83 euroa (0,64 euroa)
- Tilauskertymä: 774,2 miljoonaa euroa (660,9 milj. euroa)
- Tilauskanta: 1 548,4 miljoonaa euroa (1 110,8 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 124,2 miljoonaa euroa (22,3 milj.
euroa)

Q2/2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut sulkeissa):
- Liikevaihto: 275,5 miljoonaa euroa (227,1 milj. euroa)
- Liikevoitto: 22,9 miljoonaa euroa (23,4 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 26,8 miljoonaa euroa (24,6 milj. euroa)
- Tilauskertymä: 475,4 miljoonaa euroa (492,9 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 83,6 miljoonaa euroa (1,2 milj.
euroa)

Näkymät ennallaan: yhtiö toistaa vuoden 2008 näkymät liikevaihdon,
liikevoiton ja vuoden 2008 lopun tilauskannan osalta

Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:"Kohdemarkkinat pysyivät vilkkaina vuoden 2008 ensimmäisellä
puoliskolla. Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti, vaikka yleinen
taloudellinen epävakaus on jatkunut. Saavutimme kaikkien aikojen
suurimman tilauskannan. Olen tyytyväinen saamistamme suurista
tilauksista, jotka koskevat kuparin uutto- ja elektrolyysilaitosta
Peruun ja rikkihappotehdasta venezuelalaiselle lannoitteiden
tuottajalle. Liikevoittomme kasvoi edelleen vaikkakin toisella
vuosineljänneksellä se pysyi edellisen vuoden tasolla johtuen
muuttuneista ajoituksista, jotka liittyvät projektien luovutuksiin ja
valuuttakurssieroihin sekä kertaluontoisiin kustannuksiin.

Kasvava palveluliiketoiminta, vahva tilauskanta ja yhtiön
taloudellinen suorituskyky katsauskauden aikana tukevat koko vuoden
2008 näkymiämme."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista

              Q2   Q2  Q1-Q2  Q1-Q2  Viim. Q1-Q4
             2008  2007  2008  2007  12kk  2007
                                  1
Liikevaihto, milj. EUR  275,5  227,1  501,0  438,8 1 062,4 000,1
Bruttokate, %       20,3  21,9  20,3  20,5  20,3  20,4
Liikevoitto, milj. EUR  22,9  23,4  43,8  37,1  102,8  96,1
Liikevoitto, %
liikevaihdosta       8,3  10,3   8,7   8,5   9,7  9,6
Voitto ennen veroja,
milj. EUR         26,8  24,6  50,0  39,9  114,9 104,8
Liiketoiminnan
nettorahavirta, milj.
EUR            83,6   1,2  124,2  22,3  245,0 143,0
Korollinen nettovelka
kauden lopussa, milj.
EUR           -358,5 -176,3 -358,5 -176,3 -358,5 -292,9
Nettovelkaantumisaste
kauden lopussa, %    -180,4 -110,3 -180,4 -110,3 -180,4 -136,4
Käyttöpääoma kauden
lopussa, milj. EUR   -240,3 -105,5 -240,3 -105,5 -240,3 -153,9
Sijoitetun pääoman
tuotto, %         60,0  64,0  50,1  54,8  64,9  59,8
Oman pääoman tuotto, %  39,6  42,6  33,8  35,6  47,7  43,3
Tilauskanta kauden                         1
lopussa, milj. EUR   1 548,4 1 110,8 1 548,4 1 110,8 1 548,4 317,2
Tilauskertymä, milj.                        1
EUR           475,4  492,9  774,2  660,9 1 576,3 463,0
Henkilöstö keskimäärin
kauden aikana      2 545  1 990  2 365  1 925  2 251 2 031
Osakekohtainen tulos,
EUR            0,44  0,40  0,83  0,64  2,04  1,85


VUODEN 2008 NÄKYMÄT

Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008.
Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä, ja
metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta
investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin,
modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Suotuisan
markkinatilanteen myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja
palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2008 vahvana.

Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon,
liikevoiton ja vuoden 2008 lopun tilauskannan osalta. Vahvan
tilauskannan, ennakoitujen uusien tilausten sekä toiseen
vuosipuoliskoon painottuvan liikevaihdon ja liikevoiton muodostumisen
perusteella johto arvioi, että vuonna 2008:
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007,
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali
tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin
vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat, ja
että
- tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin
edellisen vuoden lopussa.


TAMMI-KESÄKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS


MARKKINAT

Katsauskauden aikana kaivos- ja metalliteollisuuden myönteinen
ilmapiiri ja vilkas investointitoiminta jatkuivat kansainvälisen
teollisuustuotannon sekä metallien kulutuksen kasvun ansiosta.
Asiakastoimialojen keskittyminen on jatkunut ja muutokset saattavat
vaikuttaa yksittäisten projektien kehitykseen ja uusiin
investointipäätöksiin. Niin kauan kuin metallien kysynnän ja
kulutuksen kasvu jatkuu, uuteen kapasiteettiin on kuitenkin tarve
sijoittaa. Samalla on louhittava entistä matalapitoisempia ja
vaikeammin hyödynnettäviä malmioita, ympäristösäädökset tiukentuvat
ja prosessien energiatehokkuutta koskevat vaatimukset kasvavat.
Kaikki nämä tekijät luovat uusia mahdollisuuksia Outotecille ja
yhtiön edistyksellisille teknologioille.

Outotecin asiakkaat käynnistivät katsauskaudella rauta-,
perusmetalli- ja rikkihappoteknologioihin liittyviä projekteja. Myös
alumiini- ja ferroseosteknologioiden kysyntä jatkui vahvana.
Nykyisten teknologioiden ristiinmyyntimahdollisuudet muille
prosessiteollisuuden aloille, etenkin lannoiteteollisuudelle,
kasvoivat edelleen.

Uusia potentiaalisia hankkeita ilmaantui nopeasti kehittyvillä
talousalueilla, kuten Intiassa ja Kiinassa, sekä perinteisissä
kaivosmaissa, kuten Australiassa, Chilessä ja Venäjällä.
Markkinatilanne jatkui vilkkaana myös Lähi-Idässä.

Kesäkuussa Outotec ja Kazakstanin Kazgiprotsvetmet solmivat
strategisen yhteistyösopimuksen rikastamojen ja metallurgisten
laitosten sekä niihin liittyvien palveluiden markkinoinnista ja
toimittamisesta Kazakstanissa ja sen lähialueilla. Uusi
yhteistyösopimus vahvistaa entisestään Outotecin asemaa alueella.


TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 774,2 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2007: 660,9 milj. euroa), mikä oli 17 % edellisen vuoden lukua
suurempi. Vuoden 2008 toisella neljänneksellä tilauskertymä oli 475,4
miljoonaa euroa (Q2/2007: 492,9 milj. euroa).

Suurimmat vuoden toisella neljänneksellä saadut tilaukset:

- jauhinteknologiatoimitus suurelle kansainväliselle kaivosyhtiölle
(75 milj. euroa);
- jauhinmyllyjä sisältäen huolto- ja varaosapalveluja ruotsalaiselle
Nordic Minesille Suomessa toteutettavaan Laiva gold -projektiin sekä
venäläiselle Polymetal Tradingille Albazino- ja Dukat-projekteihin
(25 milj. euroa);
- uutta ympäristöystävällistä rautamalmin pelletointiteknologiaa
Shougang Jingtang United Iron & Steelille Caofeidaniin Kiinaan (29
milj. euroa);
- rikkihappotehtaan suunnittelu ja laitteistotoimitus Petroquimica de
Venezuelalle Moroniin, Venezuelaan (90 milj. euroa);
- vaahdotus- ja sakeutusteknologiaa Salobo Metaisille Brasiliaan (9
milj. euroa); ja
- kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Southern Peru Copper
Corporationille Peruun (150 milj. Yhdysvaltain dollaria, yli EUR 90
milj., josta 90 milj. Yhdysvaltain dollaria on toisen neljänneksen
tilauskannassa).

Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
- kahden rautamalmin sintrauslaitoksen perussuunnittelu sekä omaan
tuotekehitykseen perustuvat laitteistot ja erikoislaitteet Bhushan
Steelille Orissan osavaltioon, Intiaan (18 milj. euroa);
- useita alumiiniteknologiatilauksia Kiinassa, kuten valulaitteisto
Huomei Hongjun Aluminium-Powerille, vibrocompactor-laitteisto ja
anodien käsittelylaitoksen prosessilaitteet China Aluminium
International Tradingille sekä valulaitteisto ja anodien
käsittelylaitoksen tärkeimmät laitteet Yellow River Hydropower
Development Companylle (17 milj. euroa);
- rikastusteknologiaa brasilialaisen Mirabela Mineraçãon
nikkelisulfidirikastamoon sekä kuparisulaton kuonarikastamo Umicore
Medille Pirdopiin, Bulgariaan (21 milj. euroa);
- KGHM Polska Miedzin kuparin liekkisulatusuunin modernisointi
Puolassa (yli 10 milj. euroa);
- kromiittimalmin pelletointilaitos sekä esikuumennusuunit
eteläafrikkalaiselle ASA Metalsille (25 milj. euroa); ja
- kolmen vuoden huoltosopimukset Bolidenin Harjavallan ja Kokkolan
tehtaiden kanssa sekä Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaiden
kanssa.


TILAUSKANTA

Katsauskauden lopussa tilauskanta oli yhteensä 1 548,4 miljoonaa
euroa (30.6.2007:
1 110,8 milj. euroa), mikä on 39 % enemmän vuoden 2007 vastaavaan
lukuun verrattuna ja vahvistui edelleen vuoden 2008 ensimmäisestä
neljänneksestä.

Outotecin tilauskanta katsauskauden lopussa sisälsi 33 yli 10
miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat 62 %
kokonaistilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta
46 % toimitetaan vuonna 2008 ja loput vuonna 2009 sekä sen jälkeen.

Juomaveden käsittelylaitoksen toimitus Amparan alueen itäisille
rannikkokaupungeille Sri Lankaan (100 milj. Yhdysvaltain dollaria)
odottaa asiakkaan rahoitussopimusta. Sitä ei ole kirjattu 30.6.2008
tilauskantaan.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella yhteensä 501,0 miljoonaa
euroa (Q1-Q2/2007: 438,8 milj. euroa), kasvua 14 % edellisen vuoden
vastaavaan lukuun verrattuna. Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto
kasvoi vuoden ensimmäisestä neljänneksestä ja oli 275,5 miljoonaa
euroa (Q2/2007: 227,1 milj. euroa). Parannus johtui toimitusten
määrän kasvusta ja tiettyjen osatuloutettavien projektien
korkeammasta valmistumisasteesta.

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien liikevaihtolukuihin,
oli katsauskaudella 51,6 miljoonaa euroa liikevaihdosta (Q1-Q2/2007:
33,0 milj. euroa), eli se kasvoi 56 % edellisvuoden tasosta.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli vuoden 2008 toisella
neljänneksellä 30,8 miljoonaa euroa (Q2/2007: 17,7 milj. euroa).

Liikevoitto oli katsauskaudella 43,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007:
37,1 milj. euroa) eli 8,7 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2007: 8,5 %).
Realisoituneet ja realisoimattomat kurssivoitot liittyen pääasiassa
euron ja Yhdysvaltain dollarin välisiin termiinisopimuksiin, jotka
eivät sisälly suojauslaskentaan, paransivat kannattavuutta 2,3
miljoonalla eurolla katsauskaudella (Q1-Q2/2007: 2,7 milj. euroa).
Kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 4,8 miljoonaa euroa
suuremmat kuin vuoden 2007 vastaavalla kaudella. Lisäys johtui
pääasiassa korkeammista hallintokustannuksista, jotka liittyvät
lähinnä liiketoiminnan kasvuun, uuden henkilöstön rekrytointiin eri
puolilla maailmaa, johdon ja henkilöstön palkkioihin sekä
informaatioteknologiakuluihin (IT). Lisääntyneet IT-kustannukset
johtuvat Outotecin itsenäisestä asemasta, liiketoiminnan ja
henkilöstön kasvun edellyttämien lisenssien ja -työkalujen
hankinnasta sekä hiljattain Intiassa ja Kazakstanissa perustettujen
yritysten IT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Vuoden 2008 toisen neljänneksen liikevoitto oli 22,9 miljoonaa euroa
(Q2/2007: 23,4 milj. euroa) ja vastaava voittomarginaali oli 8,3 %
(Q2/2007: 10,3 %). Toisella vuosineljänneksellä ei ollut merkittäviä
projektien luovutuksia. Realisoituneet ja realisoitumattomat
kurssitappiot olivat 1,0 miljoonaa euroa (Q2/2007: kurssivoitot 2,6
milj. euro). Liikevoitto sisälsi myös 1,0 miljoonan euron
kustannusvarauksen Intune Circuits Oy:n saamisten ja investoinnin
arvonalennuksesta.

Outotecin voitto ennen veroja oli katsauskaudella 50,0 miljoonaa
euroa (Q1-Q2/2007: 39,9 milj. euroa). Hyvä kassatilanne ja siitä
saadut korkotuotot paransivat tulosta ennen veroja. Kauden voitto oli
34,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 27,0 milj. euroa). Osakekohtainen
tulos oli 0,83 euroa (Q1-Q2/2007: 0,64 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto katsauskaudella oli 33,8 % (Q1-Q2/2007:
35,6 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 50,1 % (Q1-Q2/2007: 54,8 %).


Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto

                     Q2  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2  Q1-Q4
Milj. EUR               2008 2007 2008 2007  2007

Liikevaihto
Minerals Processing          92,7 64,6 152,8 119,7  302,9
Base Metals              72,0 64,5 132,0 124,6  274,2
Metals Processing           109,2 100,9 213,9 198,4  432,3
Muut liiketoiminnat          16,7  8,9 25,8 15,6  37,8
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen
myynti                -15,0 -11,7 -23,4 -19,5  -47,0
Yhteensä               275,5 227,1 501,0 438,8 1 000,1

Liikevoitto
Minerals Processing           3,2  3,3  7,3  5,3  25,2
Base Metals              11,9 13,2 18,2 22,5  43,9
Metals Processing           11,8 10,5 24,1 15,1  38,1
Muut liiketoiminnat           1,2  0,6  1,6  0,6   2,2
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät  -5,1 -4,1 -7,3 -6,5  -13,3
Yhteensä                22,9 23,4 43,8 37,1  96,1

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Minerals Processing

Divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 28 % vertailukaudesta
ja oli 152,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 119,7 milj. euroa).
Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 5,3 milj. euroa).
Divisioonan liikevoiton paranemiseen vaikuttivat liikevaihdon kasvu
sekä prosessiratkaisuja sisältävien toimitusten suurempi osuus
projektikannassa. Lisäksi divisioonan liikevoittoon sisältyi 2,1
miljoonan euron kurssivoitto, joka liittyi realisoitumattomien
termiinisopimusten käypään arvoon. Toimialakohtaisen kausivaihtelun
vuoksi Minerals Processing -divisioonan tuotto on yleensä heikompi
vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja vahvempi jälkimmäisellä
puoliskolla.

Base Metals

Divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6 % vertailukaudesta
ja oli 132,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 124,6 milj. euroa).
Liikevoitto oli vastaavasti 18,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 22,5
milj. euroa). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta
kaudesta huolimatta projektien rakennusvaiheisiin liittyneistä
pidentyneistä toimitusajoista ja hitaasta uusien tilausten
kertymästä. Nämä vaikuttivat myös katsauskauden liikevoittoon.

Metals Processing

Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 8 %
vertailukaudesta, ja oli 213,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 198,4
milj. euroa). Kasvu johtui alumiini- ja rikkihappotehdasprojekteista
sekä pasuttoprojekteista. Liikevoitto parani merkittävästi, ja oli
24,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 15,1 milj. euroa). Tulokseen
vaikuttivat suotuisasti toimitusten määrän kasvu, lisenssitulot,
projektien katteiden paraneminen sekä kannattavat muutostilaukset.


TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva, 124,2
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 22,3 milj. euroa). Liiketoiminnan
nettorahavirta parani katsauskaudella yli 100 miljoonaa euroa
vertailukaudesta. Parannus johtui pääosin hyvästä tuloksesta,
käyttöpääoman merkittävästä pienenemisestä sekä hyvän kassatilanteen
tuottamista korkotuloista. Emoyhtiö jakoi osinkoja 39,9 miljoonaa
euroa huhtikuussa 2008 (Q2/2007: 14,7 milj. euroa).

Outotecin käyttöpääoma 30.6.2008 oli -240,3 miljoonaa euroa
(30.6.2007: -105,5 milj. euroa). Käyttöpääoman paraneminen johtui
saaduista ennakoista ja vaihto-omaisuuden alhaisesta tasosta.

Tase säilyi vahvana. Korolliset nettovelat 30.6.2008 olivat -358,5
miljoonaa euroa (30.6.2007: -176,3 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut
olivat katsauskauden lopussa yhteensä 298,1 miljoonaa euroa
(30.6.2007: 189,3 milj. euroa) ja kasvoivat näin ollen yli 57 %
vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste katsauskauden
lopussa oli
-180,4 % (30.6.2007: -110,3 %) ja omavaraisuusaste 40,0 % (30.6.2007:
39,8 %).

Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 6,3
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 7,0 milj. euroa), ja ne koostuivat
lähinnä investoinneista informaatioteknologiaan,
immateriaalioikeuksiin sekä Outotecin Turulan koneisiin ja
laitteisiin. Vuonna 2007 käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät
kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät entisestä emoyhtiöstä
irtautumiseen.

Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan
lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, oli 415,6 miljoonaa euroa
katsauskauden lopussa kasvaen edellisvuodesta suhteellisesti
liiketoiminnan kasvun myötä (30.6.2007: 273,7 milj. euroa).

Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa
omien osakkeiden hankintana.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat katsauskaudella
yhteensä 9,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 10,3 milj. euroa) eli 2,0 %
liikevaihdosta (Q1-Q2/2007: 2,3 %). Outotec jätti 20 uutta
patenttihakemusta (Q1-Q2/2007: 16) ja sille myönnettiin 119 uutta
kansallista patenttia (Q1-Q2/2007: 121) katsauskauden aikana.

Huhtikuussa 2008 Outotec sopi Zangezur Copper-Molybdenum Combine
CJSC:n kanssa jatkuvatoimisista testiajoista, jotka tehdään
Zangezurin rikasteella Outotecin Porin
HydroCopper®-demonstraatiolaitoksessa. Outotec on suorittanut
onnistuneita eräkohtaisia liuotustestejä Zangezurin
kuparirikasteella. Yhtiöt ovat myös solmineet aiesopimuksen
HydroCopper®-laitoksen perussuunnittelusta ja toimittamisesta
Armeniaan.

Huhtikuussa 2008 Outotec liittyi Teknillisen korkeakoulun
energiatutkimusohjelmaan. Yksi tutkimuksen aiheista on
energiahäviöiden minimoiminen polttoprosesseissa.

Kesäkuussa 2008 Outotec jakoi 22 työntekijälle teknologiapalkinnon
heidän innovatiivisesta työstään kehittää olemassa olevaa ja uutta
teknologiaa. Palkintojen yhteisarvo oli 96 000 euroa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Outotec ja Geologian
tutkimuskeskus solmivat kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on
edistää mineraaliteknologian tutkimus- ja kehitysyhteistyötä.


HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 667 työntekijää
(30.6.2007: 2 042). Työntekijöitä oli kaudella keskimäärin 2 365
(Q1-Q2/2007: 1 925). Keskimääräinen henkilöstö kasvoi edellisvuodesta
440 henkilöllä liiketoiminnan kasvua seuranneen aktiivisen
rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisten työntekijöiden määrä
kausiharjoittelijat mukaan lukien oli noin 25 % henkilöstöstä.

Henkilöstö maittain


              30.6.2008 30.6.2007 Muutos, %

Suomi              934    848   10,1
Saksa              350    301   16,3
Muu Eurooppa           241    210   14,8
Pohjois- ja Etelä-Amerikka    809    369   119,2
Australia            205    212   -3,3
Muu maailma           128    102   25,5
Yhteensä            2 667   2 042   30,6

Kasvu oli suurin Etelä-Amerikassa, missä suuret projektit ovat
käynnistysvaiheessa. Outotecillä oli kesäkuun lopussa oman
henkilöstön lisäksi yli 600 projekteissa työskentelevää
täysipäiväistä sopimustyöntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä
vaihtelee projektikannan, paikallisten säädösten ja määräysten sekä
kausivaihteluiden mukaan.

Katsauskaudella palkkojen ja muiden työsuhde-etuuksien määrä oli 76,7
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 62,3 milj. euroa).


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT

Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista
kannustinohjelmaa: Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008 ja
Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008

Kaksivuotiseen kannustinohjelmaan osallistuu noin 20 avainhenkilöä.
Ohjelman ansaintakausi alkoi 1.1.2007 ja se päättyy 31.12.2008.
Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön nettovoitolle ja
tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella.
Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Osakkeet jaetaan
avainhenkilöille keväällä 2009. Kannustinohjelman enimmäispalkkio on
yhteensä 6,7 miljoona euroa.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010

Kannustinohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta: kalenterivuosista
2008, 2009 ja 2010. Ansaintakauden 2009 ja 2010 aikana
kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 avainhenkilöä. Kannustimena
myönnettävien osakkeiden määrä riippuu hallituksen määrittämistä ja
asettamista vuosittaisista yhtiön kasvutavoitteista liittyen
osakekohtaiseen tulokseen, tilauskantaan sekä palveluliiketoimintaan.
Ansaintakauden 2008 mahdolliset kannustimet maksetaan vuonna 2009.
Palkkiosta noin puolet maksetaan Outotecin osakkeina ja puolet
käteisenä.

Ansaintakauden 2008 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 30
henkilöä. Noin 20 avainhenkilöä, jotka kuuluvat Osakepohjainen
kannustinohjelma 2007-2008 piiriin, eivät osallistu 2008-2010
ohjelmaan ansaintakaudella 2008.

Vuosien 2008-2010 kannustinohjelman enimmäisarvo vastaa noin
500 000:ta Outotecin osaketta (sisältäen käteisosuuden).
Ansaintakauden 2008 maksimiosuus vastaa 80 000:ta osaketta. Kun
otetaan huomioon noteeraus yrityksen osakkeesta 29.2.2008 (36,83
euroa), ansaintakauden 2008 palkkiot vastaisivat noin 3 miljoonaa
euroa, mutta ansaintakauden 2008 palkkioiden kokonaisarvo voi
kuitenkin enintään kaksinkertaistua.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET

Outotec Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2008
Espoossa.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007
päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden. Osingot,
yhteensä 39,9 miljoonaa euroa, maksettiin 1.4.2008.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin
uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi
Soila ja Risto Virrankoski. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
Puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä
varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen
ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista
seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.
Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta
antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4 200 000
kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten
annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja
lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä,
liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja
liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4 200 000 kappaletta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta
osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on
julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

Yllä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksia ei ole käytetty 23.7.2008
mennessä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Oy:ssä (OTE1V). Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka
jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa
osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO

Katsauskaudella yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli
36,21 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 45,76 euroa ja pienin
noteeraus oli 27,06 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin
katsauskaudella kauppaa yli 61,8 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa
yli 2 239:ää miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 30.6.2008 oli
1 700 miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli
40,48 euroa.

Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa
hankittuja osakkeita 30.6.2008. Outotec sopi vuoden 2008
ensimmäisellä neljänneksellä ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa
omien osakkeiden hankintana.

30.6.2008 kaikkiaan 13 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden
osuus oli noin 82 % kaikista Outotecin osakkeista. 25.4.2008 Morgan
Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista alitti 5 %, ja
vastasi 2 062 917:ää osaketta, joka on 4,91 % yhtiön osakepääomasta
ja äänistä. 25.3.2008 Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n
osakkeista ylitti 5 %, mikä vastaa 3 517 978:aa osaketta. Tämä on
8,37 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Outotec ja Boliden solmivat viisivuotisen sopimuksen konsultointi-,
suunnittelu- ja projektipalveluiden toimittamisesta Bolidenin
kaivoksille ja sulatoille Ruotsiin sekä Tara-kaivokselle Irlantiin.

Outotec sai merkittävän tilauksen (75 milj. euroa, mikä sisältyy
toisen neljänneksen tilauskantaan) jauhinteknologian toimittamisesta
suurelle kansainväliselle kaivosyhtiölle.

Outotec on sopinut Southern Peru Copper Corporationin (SPCC) kanssa
kuparin uutto- ja elektrolyysilaitoksen toimittamisesta SPCC:n Tía
María -hankkeeseen Arequipan alueelle Peruun. Tilauksen arvo on 150
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (yli 90 miljoonaa euroa), josta 90
miljoonaa dollaria sisältyy jo Outotecin vuoden 2008 toisen
neljänneksen tilauskantaan.

Outotec on myynyt 17,9 % omistusosuutensa RFID-antenneja
valmistavasta Intune Circuits Oy:stä Savcor Group Ltd:lle.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen talouden kehitys sekä taloudellisten markkinoiden
epävarmuus voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa Outotecin näkymiin,
mutta nämä epävarmuustekijät eivät ole keskeyttäneet Outotecin ja sen
asiakkaiden välisiä neuvotteluja. Markkinoiden epävarmuus voi
vaikuttaa etenkin suurimpien asiakasprojektien ajoitukseen ja
toteutukseen sekä raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja
hintakehitykseen.

Vuoden toisen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki
keskeneräiset osatuloutettavat projektit ja takuuajan piirissä olevat
toimitetut projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset
päivitettiin. Myös lähes sataprosenttisesti valmiit projektit
arvioitiin ja suorituskyky- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset
projektitappioihin liittyvät varaukset päivitettiin.
Kokonaisprojektiriskivarauksiin ei tehty oleellisia lisäyksiä.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja
loput eri valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Brasilian
realeina, Kanadan dollareina, Etelä-Afrikan randeina ja Yhdysvaltain
dollareina. Uusissa projekteissa yhden valuutan painoarvo voi
vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja
pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Ennustetut ja
todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten
päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauslaskennan
kustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

Ammattitaitoisen henkilöstön puute tietyillä alueilla voi johtaa
palkkainflaatioon sekä rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia. Siksi
yhtiö kehittää jatkuvasti kansainvälistä aliurakoitsijaverkostoaan.
Kasvavat kustannukset, tiettyjen komponenttien ja laitteiden laatu ja
puute sekä ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnin ja sopivien
aliurakoitsijoiden löytämisen kansainväliset haasteet voivat
vaikuttaa liikevaihdon kasvuun, toimitusaikoihin, projektien
valmistumisen ajoittamiseen ja tuloutuksiin.

Outotec on osallisena eräissä tuomioistuin- ja
välimiesoikeudenkäynneissä. Johto uskoo, että näillä ei ole
oleellista vaikutusta Outotecin taloudelliseen tulokseen.


VUODEN 2008 NÄKYMÄT

Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008.
Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä, ja
metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta
investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin,
modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Suotuisan
markkinatilanteen myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja
palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2008 vahvana.

Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon,
liikevoiton ja vuoden 2008 lopun tilauskannan osalta. Vahvan
tilauskannan, ennakoitujen uusien tilausten sekä toiseen
vuosipuoliskoon painottuvan liikevaihdon ja liikevoiton muodostumisen
perusteella johto arvioi, että vuonna 2008:
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007,
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali
tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin
vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat, ja
että
- tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin
edellisen vuoden lopussa.


Espoossa 23.7.2008

Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Tuloslaskelma

                   Q2   Q2 Q1-Q2 Q1-Q2  Q1-Q4
Milj. EUR              2008  2007  2008  2007  2007

Liikevaihto            275,5 227,1 501,0 438,8 1 000,1

Hankinnan ja valmistuksen kulut  -219,6 -177,3 -399,1 -348,8 -796,4

Bruttokate             55,9  49,8 101,9  90,0  203,8

Liiketoiminnan muut tuotot      0,0  2,6  3,4  2,8   5,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -11,0 -11,4 -21,9 -22,7  -44,6
Hallinnon kulut          -14,7 -11,4 -27,6 -21,6  -47,0
Tutkimus- ja kehitystoiminnan
kulut                -5,3  -5,2  -9,9 -10,3  -19,9
Liiketoiminnan muut kulut      -2,0  -0,5  -2,1  -0,5  -0,7
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta               -  -0,4   -  -0,7  -1,4

Liikevoitto             22,9  23,4  43,8  37,1  96,1

Rahoitustuotot ja -kulut
Nettokorot              3,9  2,8  7,6  5,4  12,4
Markkinahintoihin liittyvät
voitot ja tappiot          0,9  -0,7  0,4  -0,4   0,2
Muut rahoitustuotot ja -kulut    -0,8  -1,0  -1,9  -2,2  -3,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä  4,0  1,1  6,1  2,8   8,7

Voitto ennen veroja         26,8  24,6  50,0  39,9  104,8

Tuloverot              -8,2  -7,8 -15,0 -12,8  -27,2

Kauden voitto            18,7  16,8  34,9  27,0  77,6

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille        18,7  16,8  35,0  27,1  77,6
Vähemmistölle             -  -0,0  -0,0  -0,0   0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR      0,44  0,40  0,83  0,64  1,85
Laimennettu osakekohtainen tulos,
EUR                 0,44  0,40  0,83  0,64  1,85

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


Lyhennetty tase

Milj. EUR               30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet           74,3   75,5    74,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    25,1   25,8    24,6
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset                  1,7    1,7    3,4
Korottomat                 15,2   12,7    17,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä        116,3   115,7   120,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *)             93,9   108,8   117,0
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset                  0,7    1,0    0,8
Korottomat                 225,9   187,4   224,0
Rahavarat                 358,0   178,6   291,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä        678,4   475,8   632,8


VARAT YHTEENSÄ               794,7   591,5   752,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma                   198,7   159,9   214,7
Vähemmistöosuus                -    0,0    0,1
Oma pääoma yhteensä            198,7   159,9   214,8

Pitkäaikaiset velat
Korolliset                  1,2    2,0    1,2
Korottomat                 57,6   39,1    47,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä        58,8   41,2    48,6

Lyhytaikaiset velat
Korolliset                  0,7    3,0    1,0
Korottomat **)               536,5   387,5   488,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä        537,2   390,5   489,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        794,7   591,5   752,8

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 16,7 miljoonaa euroa
30.6.2008 (30.6.2007: 51,2 milj. euroa, 31.12.2007: 34,8 milj.
euroa).
**) Joista bruttomääräiset saadut ennakot olivat 907,8 miljoonaa
euroa 30.6.2008 (30.6.2007: 613,2 milj. euroa, 31.12.2007: 589,7
milj. euroa). Nettomääräiset saadut ennakot valmistusasteen mukaisen
osatuloutuksen jälkeen olivat 298,1 miljoonaa euroa 30.6.2008
(30.6.2007: 189,3 milj. euroa, 31.12.2007: 190,1 milj. euroa).


Lyhennetty rahavirtalaskelma
                    Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. EUR                2008 2007 2007
Liiketoiminnan rahavirta
Kauden voitto              34,9 27,0 77,6
Oikaisut
 Poistot                 5,9  5,3 11,3
 Muut oikaisut              9,6  8,3 25,8
Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) 86,7 -16,5 29,2
Saadut korot               7,7  5,0 11,8
Maksetut korot              -0,1 -0,1 -0,2
Maksetut verot             -20,4 -6,6 -12,6
Liiketoiminnan nettorahavirta      124,2 22,3 143,0
Investoinnit               -6,4 -7,0 -11,6
Aineellisen omaisuuden myynti       0,1  0,1  0,2
Muu investointien rahavirta         - -0,8 -0,6
Investointien nettorahavirta       -6,4 -7,7 -12,1
Rahavirta ennen rahoitusta       117,9 14,6 131,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -0,2 -0,2 -1,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys       -  1,8   -
Maksetut osingot            -39,9 -14,7 -14,7
Omien osakkeiden hankinta *)       -9,3   -   -
Muu rahoituksen rahavirta         0,1 -0,1 -0,8
Rahoituksen nettorahavirta       -49,3 -13,2 -16,5
Rahavarojen nettomuutos         68,6  1,4 114,5

Rahavarat kauden alussa         291,0 171,4 171,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -1,6  5,8  5,1
Rahavarojen nettomuutos         68,6  1,4 114,5
Rahavarat kauden lopussa        358,0 178,6 291,0

*) Outotec on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan
kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman
hallinnoinnista. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja
on taustalla olevan kassavirran suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin
taseessa omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä

            Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Milj. EUR         A  B  C  D  E  F   G  H   I
Oma pääoma 1.1.2007   16,8 20,2 0,1  -  - 5,8 101,1 0,0 144,1
Muuntoerot         -  -  -  -  - 3,5   - 0,0  3,5
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät       -  -  -  -  - 3,5   - 0,0  3,5
Kauden voitto       -  -  -  -  -  - 27,1 -0,0 27,0
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä          -  -  -  -  - 3,5 27,1 -0,0 30,5
Osingonjako        -  -  -  -  -  - -14,7  - -14,7
Oma pääoma 30.6.2007  16,8 20,2 0,1  -  - 9,3 113,5 0,0 159,9

Oma pääoma 1.1.2008   16,8 20,2 0,2 7,9  - 5,7 164,0 0,1 214,8
Rahavirran suojaukset:
  Omaan pääomaan
  jaksotettu
  suojaustulos      -  -  - 2,2  -  -   -  -  2,2
  Omaan pääomaan
  kirjatut verot     -  -  - -0,6  -  -   -  - -0,6
Myytävissä olevat
sijoitukset:
  Omaan pääomaan
  kirjattu
  arvonmuutos       -  -  - -1,9  -  -   -  - -1,9
Muuntoerot         -  -  -  -  - -1,8   - -0,0 -1,8
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät       -  -  - -0,4  - -1,8   - -0,0 -2,2
Kauden voitto       -  -  -  -  -  - 35,0 -0,0 34,9
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä          -  -  - -0,4  - -1,8 35,0 -0,0 32,8
Osingonjako        -  -  -  -  -  - -39,9  - -39,9
Omien osakkeiden
hankinta *)        -  -  -  - -9,3  -   -  - -9,3
Johdon optio-ohjelma:
  vastaanotettujen
  palveluiden arvo    -  -  -  -  -  -  0,1  -  0,1
Vähemmistön hankinta    -  -  -  -  -  -   - -0,0 -0,0
Muut muutokset       -  -  -  -  -  -  0,2  -  0,2
Oma pääoma 30.6.2008  16,8 20,2 0,2 7,5 -9,3 3,9 159,4  - 198,7

*) Outotec on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan
kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman
hallinnoinnista. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja
on taustalla olevan kassavirran suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin
taseessa omien osakkeiden hankintana.


Konsernin tunnusluvut             Q2   Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Viim. Q1-Q4
               2008  2007  2008  2007  12kk  2007
Liikevaihto, milj. EUR    275,5 227,1 501,0 438,8   1   1
                             062,4 000,1
Bruttokate, %         20,3  21,9  20,3  20,5  20,3  20,4
Liikevoitto, milj. EUR    22,9  23,4  43,8  37,1 102,8  96,1
Liikevoitto, %         8,3  10,3  8,7  8,5  9,7  9,6
liikevaihdosta
Voitto ennen veroja, milj.  26,8  24,6  50,0  39,9 114,9 104,8
EUR
Voitto ennen veroja, %     9,7  10,8  10,0  9,1  10,8  10,5
liikevaihdosta
Liiketoiminnan        83,6  1,2 124,2  22,3 245,0 143,0
nettorahavirta, milj. EUR
Korollinen nettovelka    -358,5 -176,3 -358,5 -176,3 -358,5 -292,9
kauden lopussa, milj. EUR
Nettovelkaantumisaste    -180,4 -110,3 -180,4 -110,3 -180,4 -136,4
kauden lopussa, %
Omavaraisuusaste kauden    40,0  39,8  40,0  39,8  40,0  38,2
lopussa, %
Käyttöpääoma kauden     -240,3 -105,5 -240,3 -105,5 -240,3 -153,9
lopussa, milj. EUR
Käyttöomaisuusinvestoinnit,  3,0  2,4  6,3  7,0  11,0  11,6
milj. EUR
Käyttöomaisuusinvestoinnit,  1,1  1,1  1,3  1,6  1,0  1,2
% liikevaihdosta
Sijoitetun pääoman tuotto,  60,0  64,0  50,1  54,8  64,9  59,8
%
Oman pääoman tuotto, %    39,6  42,6  33,8  35,6  47,7  43,3
Tilauskanta kauden lopussa,   1   1   1   1   1   1
milj. EUR          548,4 110,8 548,4 110,8 548,4 317,2
Tilauskertymä, milj. EUR   475,4 492,9 774,2 660,9   1   1
                             576,3 463,0
Henkilöstö keskimäärin    2 545 1 990 2 365 1 925 2 251 2 031
kauden aikana
Kauden voitto, %        6,8  7,4  7,0  6,2  8,0  7,8
liikevaihdosta
Tutkimus- ja          5,3  5,2  9,9  10,3  19,5  19,9
kehitystoiminnan menot,
milj. EUR
Tutkimus- ja          1,9  2,3  2,0  2,3  1,8  2,0
kehitystoiminnan menot, %
liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos, EUR   0,44  0,40  0,83  0,64  2,04  1,85
Osakekohtainen oma pääoma,  4,73  3,81  4,73  3,81  4,73  5,11
EUR
Osakekohtainen osinko, EUR    -   -   -   -  0,95  0,95


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin
(Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu
samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä
tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Outotec on soveltanut maaliskuusta 2008 alkaen IFRS 2
Osakeperusteiset maksut -standardia avainhenkilöille suunnattuun
osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään, jonka ansaintajakso on vuosina
2008-2010.

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä
tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä
tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman
käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia,
eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat
johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä
arvioista.

Uusien IFRS-tulkintojen soveltaminen

IASB:n julkaisemilla uusilla tulkinnoilla, jotka ovat voimassa
1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla, ei ole vaikutusta konsernin
vuoden 2008 osavuosikatsauksiin tai vuoden 2008 tilinpäätökseen.


Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät
                          Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. EUR                      2008 2007 2007
Myytävissä olevien rahoitusvarojen luovutusvoitto
*)                           -   -  1,9
Saamisten arvonalennus **)              -1,0   -   -

*) Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd (UK) -osakkeiden tasearvo oli
0,8 miljoonaa euroa 31.12.2006. Vuonna 2007 osakkeet vaihdettiin
Trajan Mineral Limitedin osakkeisiin. Trajan Mineral Limited
listautui Australian pörssiin (ASX) 30.11.2007. Kyseinen
listautuminen tuotti Outotecille 1,9 miljoonan euron voiton. Yhtiön
listautumishetken ja 30.6.2008 välinen osakkeiden käyvän arvon muutos
-2,2 miljoonaa euroa (31.12.2007: -0,3 milj. euroa) on kirjattu
myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostustilille Outotecin omaan
pääomaan.
**) Saamisten ja investoinnin arvonalennuskirjaus Intune Circuits
Oy:ssä. Vuoden 2008 alusta lähtien, Intune Circuits Oy ei ole enää
Outotecin konsernin osakkuusyhtiö. Omistusosuus yhtiössä laski 17,9
prosenttiin vuoden 2007 viimeisen kvartaalin ja vuoden 2008
ensimmäisen kvartaalin aikana järjestetyn suunnatun osakeannin myötä.
Jäljellä oleva omistus yhtiössä sisältyy konsernitilinpäätöksessä
myytävissä olevien rahoitusvarojen ryhmään.


Tuloverot
                       Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. EUR                   2008 2007 2007
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -8,5 -10,8 -24,5
Laskennalliset verot             -6,6 -2,1 -2,7
Tuloverot yhteensä              -15,0 -12,8 -27,2


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Milj. EUR               30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Hankintameno kauden alussa         81,3   77,4    77,4
Muuntoerot                 -1,0    1,0    0,0
Lisäykset                  4,7    2,3    5,1
Vähennykset                 -0,8   -0,3    -1,5
Uudelleenryhmittelyt            -0,1     -    0,2
Hankintameno kauden lopussa         84,1   80,5    81,3

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
kauden alussa               -56,7   -50,7   -50,7
Muuntoerot                  0,6   -0,6    0,1
Vähennykset                 0,7    0,1    1,1
Uudelleenryhmittelyt            -0,0     -    0,0
Tilikauden poistot             -3,6   -3,5    -7,2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
kauden lopussa               -59,0   -54,7   -56,7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa        25,1   25,8    24,6


Vastuusitoumukset

Milj. EUR               30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Annetut pantit                1,6   30,1    2,1
Annetut takaukset kaupallisten
sitoumusten vakuudeksi           178,1   147,8   185,7
Vuokravastuut                43,2   48,0    51,4

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamia
ennakonmaksutakauksia. Konserniyhtiöiden antamat takaukset
rahoituksen vakuudeksi olivat 4,3 miljoonaa euroa 30.6.2008
(30.6.2007: 5,5 milj. euroa, 31.12.2007: 2,8 milj. euroa) ja
kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset,
ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 415,6 miljoonaa euroa
30.6.2008 (30.6.2007: 273,7 milj. euroa, 31.12.2007: 391,9 milj.
euroa).


Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset

Milj. EUR      30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Käypä nettoarvo    17,5 *)    4,4  13,9 **)
Nimellismäärä       382    355    344

*) joista 13,6 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
**) joista 11,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia


Lähipiiritapahtumat

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa
                Q1-Q2  Q1-Q2  Q1-Q4
Milj. EUR            2008   2007   2007

Myynti               -   1,3   0,0
Rahoitustuotot ja -kulut      -   0,1   0,2
Lainasaamiset           -   1,9   1,2
Myynti- ja muut saamiset     0,1   1,0   1,0

Vuoden 2007 viimeisen kvartaalin ja vuoden 2008 ensimmäisen
kvartaalin aikana Intune Circuits Oy:ssä järjestetyn suunnatun
osakeannin seurauksena Outotec konsernin omistusosuus yhtiössä laski
17,9 prosenttiin. Tämän omistusosuuden muutoksen johdosta yhtiötä ei
enää yhdistellä Outotec konserniin osakkuusyhtiönä vuoden 2008 alusta
lähtien. Jäljellä oleva omistus yhtiössä sisältyy
konsernitilinpäätöksessä myytävissä olevien rahoitusvarojen ryhmään.


Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

Milj. EUR      Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08
Liikevaihto
Minerals Processing 57,4 67,5 95,3 55,2 64,6 72,7 110,5 60,1 92,7
Base Metals     50,6 43,3 53,4 60,1 64,5 64,1 85,6 60,1 72,0
Metals Processing  67,5 71,0 90,8 97,5 100,9 113,0 120,8 104,6 109,2
Muut liiketoiminnat  8,1  6,0 11,9  6,7  8,9 11,1 11,1  9,1 16,7
Kohdistamattomat
erät*) ja sisäinen
myynti        -6,8 -7,9 -11,9 -7,8 -11,7 -15,0 -12,5 -8,3 -15,0
Yhteensä      176,8 179,9 239,6 211,7 227,1 245,9 315,5 225,6 275,5

Liikevoitto
Minerals Processing -1,9  5,2 13,1  1,9  3,3  3,6 16,3  4,1  3,2
Base Metals      7,1  4,1  6,7  9,4 13,2 12,1  9,3  6,3 11,9
Metals Processing   6,1  5,6  5,3  4,7 10,5 11,5 11,5 12,3 11,8
Muut liiketoiminnat  0,2 -0,3  1,0  0,0  0,6  1,3  0,3  0,4  1,2
Kohdistamattomat**)
ja sisäiset erät   -1,5 -0,2 -3,0 -2,4 -4,1 -2,5 -4,4 -2,2 -5,1
Yhteensä       10,0 14,5 23,0 13,6 23,4 26,0 33,0 21,0 22,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


Tunnuslukujen laskentaperusteet

                Korolliset velat - korolliset
Korollinen nettovelka     = varat

Nettovelkaantumisaste     = Korollinen nettovelka      × 100
                Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste       = Oma pääoma yhteensä       × 100
                Taseen loppusumma - saadut
                ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto   = Liikevoitto + rahoitustuotot  × 100
                Taseen loppusumma - korottomat
                velat (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto      = Kauden voitto          × 100
                Oma pääoma yhteensä (kauden
                keskiarvo)

Tutkimus- ja kehitystoiminnan  Tuloslaskelmaan kirjatut
menot             = tutkimus- ja kehitystoiminnan
                kulut (mukaan lukien saaduilla
                avustuksilla katetut kulut)

                Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos     = kauden voitto
                Osakkeiden keskimääräinen
                osakeantioikaistu lukumäärä kauden
                aikana

Osakekohtainen osinko     = Tilikaudelta jaettu osinko
                Osakkeiden lukumäärä kauden
                lopussa, oikaistuna splitin
                vaikutuksellaTIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous-
ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät osavuosikatsauksen,
pidetään Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen.

TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: keskiviikko, 23.7.2008
Aika: 15.00-16.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela,
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta
osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10
minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan
myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025.
Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa
26.7.2008 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 801909.


VUODEN 2008 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2008 aikana seuraavat taloudelliset
tiedotteet:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 torstaina 23.10.2008


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Outotec - osavuosikatsaus Q1-Q2 2008 Lataa