Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2008 Outotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2008 päätöksiä
Pörssitiedote maaliskuuta 18, 2008

Outotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2008 päätöksiä

OUTOTEC OYJ     PÖRSSITIEDOTE      18.3.2008    KLO 15.00


Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä


Outotec Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18.3.2008 Espoossa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.


Tilinpäätös


Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2007.


Osinko


Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2008 ja osingon maksupäivä 1.4.2008.


Hallitus ja tilintarkastajat


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski.


Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken.


Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: Puheenjohtajalle 5000 euroa/kk, muille jäsenille 3000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1000 euroa/kk, ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:


- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.


Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.200.000 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.


Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Kokouksen pöytäkirja


Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n pääkonttorissa 1.4.2008 alkaen.
OUTOTEC OYJ


Rita Uotila
sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954141


JAKELU


OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com