Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2008 Outotec - osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008
Pörssitiedote lokakuuta 23, 2008

Outotec - osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

OUTOTEC OYJ     PÖRSSITIEDOTE    23.10.2008    klo 9.00


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008


Liiketoiminta edelleen vakaa ja nettorahavirta vahva


Katsauskausi Q1-Q3/2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut sulkeissa):
- Liikevaihto: 819,2 miljoonaa euroa (684,6 milj. euroa)
- Liikevoitto: 72,7 miljoonaa euroa (63,1  milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 83,9 miljoonaa euroa (68,7 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos: 1,40 euroa (1,20 euroa)
- Tilauskertymä: 1 033,9 miljoonaa euroa (1 078,8 milj. euroa)
- Tilauskanta: 1 484,5 miljoonaa euroa  (1 264,4 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 143,4 miljoonaa euroa (97,7 milj. euroa)


Q3/2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut sulkeissa):
- Liikevaihto: 318,1 miljoonaa euroa (245,9 milj. euroa)
- Liikevoitto: 28,9 miljoonaa euroa (26,0 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 34,0 miljoonaa euroa (28,8 milj. euroa)
- Tilauskertymä: 259,8 miljoonaa euroa (417,9 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 19,1 miljoonaa euroa (75,4 milj. euroa)
- Pääosin realisoitumattomat valuuttasuojausten käypään arvoon arvostamisesta johtuvat kurssitappiot olivat 11,4 miljoonaa euroa (Q3/2007: voitto 2,0 milj. euroa)


Päivitetty vuoden 2008 näkymä lyhyesti:
- Liikevaihto tulee olemaan noin 1 200 miljoonaa euroa
- Liikevoitto tulee olemaan noin 120 miljoonaa euroa
- Tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin edellisen vuoden  lopussa


Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
"Raportointikauden aikana olemme jatkaneet onnistuneesti projektien toteutuksia. Bruttokate on edelleen kehittynyt hyvin vaikka toimituslaajuudeltaan suurempien projektien osuus on tasaisesti kasvanut. Kasvanut projektien lukumäärä ja projektinhallintakykymme ovat myös auttaneet meitä saavuttamaan vahvan tuloksen.
Olen myös tyytyväinen siihen, miten palveluliiketoimintamme on kehittynyt. Olemme lisänneet resurssejamme sekä orgaanisesti että yritysostolla. Syksyllä ostamamme kanadalainen palveluyritys Auburn Group vahvistaa resurssejamme ja lisää palvelutuotteitamme. Tavoitteemme kasvattaa palveluliiketoimintamme 250-300 miljoonan euron vuositasolle vuoden 2010 loppuun mennessä on hyvää vauhtia toteutumassa."


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008


MARKKINAT


Yritysten rahoituksen järjestäminen on vaikeutunut maailmanlaajuisen rahoitusalan kriisin ja monilla alueilla vallitsevan yleisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tilanteen seurauksena joidenkin kaivos- ja metalliyhtiöiden investointiaktiviteetti on alkanut hidastua. 


Suurimmat kaivos- ja metalliteollisuuden yritykset näkevät pitkällä aikavälillä metallien kysynnän jatkuvan hyvänä. Lyhyen aikavälin talousnäkymät ovat kuitenkin huonontuneet ja luovat paineita metallien kulutukseen ja hintoihin samoin kuin tämänhetkisiin investointisuunnitelmiin.


Outotecin asiakkaat käynnistivät katsauskaudella rauta-, perusmetalli- ja rikkihappoteknologioihin liittyviä projekteja. Myös alumiini- ja ferroseosteknologioiden kysyntä jatkui vahvana. Nykyisten teknologioiden ristiinmyyntimahdollisuudet muille prosessiteollisuuden aloille, etenkin lannoiteteollisuudelle, kasvoivat edelleen.


Ympäristösäädökset ja kohoavat tuotantokustannukset edellyttävät että kaivos- ja metalliteollisuuden yritykset ylläpitävät tuotantolaitoksiaan ajan tasalla sijoittamalla jatkuvasti energiatehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin prosesseihin. Raaka-aineiden hintojen ollessa alhaalla asiakkailla on tarve pienentää yksikkökustannuksiaan ja parantaa kilpailukykyään investoimalla laitosten modernisointeihin sekä laite ja palveluprojekteihin.


Malmioiden köyhemmät metallipitoisuudet ja erityyppiset operatiiviseen toimintaan vaikuttavat häiriöt, jotka aiheuttavat tuotannon tappioita, lisäävät jatkuvasti tarvetta uusinvestointeihin, jotta tuotanto pysyisi  vallitsevan kysynnän tasolla.


Varsinkin uusinvestointihankkeissa asiakkaiden päätöksentekoprosessi on pitkä, ja maailmanlaajuinen taloustilanne saattaa pitkittää päätöksentekoa entisestään.


TILAUSKERTYMÄ


Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 1 033,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 1 078,8 milj. euroa). Vuoden kolmannen neljänneksen uusien tilausten arvo oli 259,8 miljoonaa euroa (Q3/2007: 417,9 milj. euroa). Vuoden kolmannen neljänneksen uusiin tilauksiin kuului laitostoimituksia joillekin uusille asiakkaille sekä useita pieniä laitetoimituksia ja palveluja nykyisille asiakkaille.

Suurimmat vuoden kolmannella neljänneksellä saadut tilaukset:
- rautamalmin pelletointilaitos Tata Steelille Jamshedpuriin, Intiaan (70
miljoonaa euroa); ja
- rautamalmin sintrauslaitos SAILin Rourkelan terästehtaalle Orissan osavaltioon, Intiaan (yli 25 miljoonaa euroa).


Suurimmat vuoden toisella neljänneksellä saadut tilaukset:
- jauhinteknologiatoimitus suurelle kansainväliselle kaivosyhtiölle (75 milj. euroa);
- jauhinmyllyjä sisältäen huolto- ja varaosapalveluja ruotsalaiselle Nordic Minesille Suomessa toteutettavaan Laiva gold -projektiin sekä venäläiselle Polymetal Tradingille Albazino- ja Dukat-projekteihin (25 milj. euroa);
- uutta ympäristöystävällistä rautamalmin pelletointiteknologiaa Shougang Jingtang United Iron & Steelille Caofeidaniin Kiinaan (29 milj. euroa);
- rikkihappotehtaan suunnittelu- ja laitteistotoimitus Petroquimica de Venezuelalle Moroniin, Venezuelaan (90 milj. euroa);
- vaahdotus- ja sakeutusteknologiaa Salobo Metaisille Brasiliaan (9 milj. euroa); ja
- kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Southern Peru Copper Corporationille Peruun (150 milj. Yhdysvaltain dollaria eli yli 90 miljoonaa euroa, josta 90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kirjattiin toisen neljänneksen tilauskantaan).


Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
- kahden rautamalmin sintrauslaitoksen perussuunnittelu sekä omaan tuotekehitykseen perustuvat laitteistot ja erikoislaitteet Bhushan Steelille Orissan osavaltioon, Intiaan (18 milj. euroa);
- useita alumiiniteknologiatilauksia Kiinassa, kuten valulaitteisto Huomei Hongjun Aluminium-Powerille, vibrocompactor-laitteisto ja anodien käsittelylaitoksen prosessilaitteet China Aluminium International Tradingille sekä valulaitteisto ja anodien käsittelylaitoksen tärkeimmät laitteet Yellow River Hydropower Development Companylle (17 milj. euroa);
- rikastusteknologiaa brasilialaisen Mirabela Mineraçãon nikkelisulfidirikastamoon sekä kuparisulaton kuonarikastamo Umicore Medille Pirdopiin, Bulgariaan (21 milj. euroa);
- KGHM Polska Miedzin kuparin liekkisulatusuunin modernisointi Puolassa (yli 10 milj. euroa);
- kromiittimalmin pelletointilaitos sekä esikuumennusuunit eteläafrikkalaiselle ASA Metalsille (25 milj. euroa); ja
- kolmen vuoden huoltosopimukset Bolidenin Harjavallan ja Kokkolan tehtaiden kanssa sekä Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaiden kanssa.    


TILAUSKANTA


Kauden lopussa tilauskanta oli yhteensä 1 484,5 miljoonaa euroa (30.9.2007: 1 264,4 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi 17 % vuoden 2007 arvoon verrattuna. 


Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi 28 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostivat 62 % kokonaistilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisen tilauskannan projekteista noin 25 % toimitetaan vuonna 2008 ja loput vuonna 2009 sekä sen jälkeen. Outotecin tämän hetken tilauskannan projekteista noin 5 % kuuluu sellaisille kaivosyhtiöille, jotka ovat rakentamassa ensimmäistä prosessilaitostaan.


Juomaveden käsittelylaitoksen toimitus Amparan alueen itäisille rannikkokaupungeille Sri Lankaan (100 milj. Yhdysvaltain dollaria) odottaa asiakkaan rahoitussopimusta. Toimitusta ei ole kirjattu 30.9.2008 tilauskantaan.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS


Outotecin katsauskauden liikevaihto oli yhteensä 819,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 684,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 318,1 miljoonaa euroa (Q3/2007: 245,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui toimitusten määrän kasvusta ja parantuneesta hinnoittelusta.
 
Palveluliiketoiminnan osuus, joka sisältyy divisioonien liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 87,0 miljoonaa euroa liikevaihdosta (Q1-Q3/2007: 51,8 milj. euroa), kasvaen 68 % edellisvuoden tasosta. Palveluliiketoiminnan myyntivolyymi oli vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 35,4 miljoonaa euroa (Q3/2007: 18,8 milj. euroa), kasvaen 88 % edellisvuoden tasosta.


Liikevoitto oli katsauskaudella 72,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 63,1 milj. euroa) eli 8,9 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2007: 9,2 %). Pääosin realisoitumattomat valuuttasuojausten käypään arvoon arvostamisesta johtuvat kurssitappiot, Chilen peson ja euron, Yhdysvaltain dollarin ja euron sekä Australian dollarin ja Yhdysvaltain dollarin välillä, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, heikensivät kannattavuutta 9,1 miljoonalla eurolla katsauskaudella (Q1-Q3/2007: 4,6 miljoonan euron voitto). Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 28,9 miljoonaa euroa (Q3/2007: 26,0 milj. euroa) ja vastaava voittomarginaali oli 9,1 % (Q3/2007: 10,6 %). Kolmannen neljänneksen aikana ei ollut merkittäviä projektien valmistumisia. Pääosin realisoitumattomat valuuttasuojausten käypään arvoon arvostamisesta johtuvat kurssitappiot kolmannella neljänneksellä olivat yhteensä 11,4 miljoonaa euroa (Q3/2007: 2,0 miljoonan euron voitto).


Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskauden aikana 9,0 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla. Muutos johtui pääasiassa korkeammista hallintokustannuksista, jotka liittyivät liiketoiminnan kehitykseen ja kasvuun, uuden henkilöstön rekrytointiin eri puolilla maailmaa, johdon ja henkilöstön palkkioihin sekä informaatioteknologiakuluihin (IT). IT-kustannusten kasvu johtui Outotecin itsenäisestä asemasta, liiketoiminnan ja henkilöstön kasvun edellyttämien IT-lisenssien ja -työkalujen hankinnasta sekä hiljattain Intiassa ja Kazakstanissa perustettujen yhtiöiden infrastruktuurin rakentamista.

Intune Circuits Oy:n osakkeet myytiin katsauskauden aikana ja divestoinnista kirjattiin 1,1 miljoonan euron tappio.


Outotecin voitto ennen veroja oli katsauskaudella 83,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 68,7 milj. euroa). Hyvä kassatilanne ja siitä saadut korkotuotot,  11,2 miljoonaa euroa, paransivat tulosta ennen veroja. Katsauskauden voitto oli 58,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 50,4 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 25,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 18,2 milj. euroa) suhteutettuna koko tilikauden arvioon. Tämä vastaa 29,9 prosentin efektiivistä veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 1,40 euroa (Q1-Q3/2007: 1,20 euroa).


Outotecin katsastuskauden oman pääoman tuotto oli 36,8 % (Q1-Q3/2007: 40,5 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 53,5 %(Q1-Q3/2007: 56,9 %).
*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


Minerals Processing


Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 43 % edellisvuotisesta ja oli yhteensä 274,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 192,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 8,9 milj. euroa). Divisioonan liikevoiton parantumiseen vaikuttivat liikevaihdon kasvu sekä prosessiratkaisuja sisältävien toimitusten suurempi osuus projektikannassa. Divisioonan liikevoittoon sisältyi 6,8 miljoonan euron kurssitappio (Q1-Q3/2007: 3,2 milj. euron voitto), joka liittyi lähinnä Australian dollarin ja Yhdysvaltain dollarin valuuttasuojausten käypään arvoon arvostamisesta. Kausivaihtelun vuoksi Minerals Processing -divisioonan tuotto on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja vahvempi jälkimmäisellä puoliskolla.


Base Metals


Base Metals -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 11 % edellisvuotisesta ja oli yhteensä 208,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 188,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 31,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 34,7 milj. euroa). Liikevoiton muutokseen vaikuttivat projektien rakennusvaiheisiin liittyvät toimitusaikojen pitenemiset, jotka johtuivat lähinnä Outotecin toimitusosuuden ulkopuolella olevista syistä. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi lisäksi valuuttasuojausten käypään arvoon arvostamisesta johtuva 1,7 miljoonan euron kurssitappio (Q1-Q3/2007: 0,1 milj. euron tappio), joka liittyi Chilen peson, euron ja Yhdysvaltain dollarin välisiin valuuttasuojauksiin.


Metals Processing


Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella edellisvuotisesta 6 % 330,8 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2007: 311,4 milj. euroa). Kasvua tuli rikkihappotehdasprojekteista ja pasuttoprojekteista. Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 38,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 26,6 milj. euroa). Kasvuun vaikuttivat toimitusten määrän kasvu, lisenssitulot, projektien katteiden paraneminen, muutostilaukset sekä onnistuneet projektien valmistumiset.


TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA


Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli edelleen vahva, 143,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 97,7 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi edellisvuotisesta. Parannus johtui pääosin hyvästä tuloksesta, käyttöpääoman merkittävästä pienenemisestä sekä hyvän kassatilanteen tuottamista korkotuloista. Emoyhtiö jakoi osinkoja 39,9 miljoonaa euroa huhtikuussa 2008 (Q2/2007: 14,7 milj. euroa).

Outotecin rahavarat olivat vuoden kolmannen neljänneksen aikana yhteensä 371,4 miljoonaa euroa (Q3/2007: 248,9 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa käteisvarat lyhytaikaisiin rahamarkkinasijoituksiin, kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin. Sijoitukset tehdään etukäteen pankki- ja yhtiökohtaisesti hyväksymien limiittien ja sijoitusaikojen puitteissa, joiden määrät tarkistetaan säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen erääntymisajasta ei ollut jäljellä yli kolmea kuukautta 30.9.2008.


Outotecin käyttöpääoma 30.9.2008 oli -239,3 miljoonaa euroa (30.9.2007: -145,6 milj. euroa). Käyttöpääoman paraneminen johtui lähinnä saaduista ennakkomaksuista ja vaihto-omaisuuden alhaisesta tasosta.


Tase säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli terve. Korolliset nettovelat 30.9.2008 olivat -370,5 miljoonaa euroa (30.9.2007: -247,8 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut olivat katsauskauden lopussa yhteensä 264,7 miljoonaa euroa (30.9.2007: 167,6 milj. euroa), ja kasvoivat 58 % edellisvuotisesta. Nettoennakkomaksut kauden lopussa olivat 252,0 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon alihankkijoille maksetut ennakot 12,7 miljoonaa euroa.  Outotecin velkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -175,4 % (30.9.2007:
-131,6 %) ja omavaraisuusaste 38,9 % (30.9.2007: 40,1 %).


Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 10,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 9,9 milj. euroa). Ne koostuivat lähinnä investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä Outotecin Turulan konepajan laitteistoon. Vuonna 2007 käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät kertakustannuksia, jotka liittyivät entisestä emoyhtiöstä irtautumiseen. Outotec allekirjoitti sopimuksen kanadalaisen kaivos- ja metalliteollisuuden palveluntuottajan Auburn Groupin hankinnasta 5.9.2008. Kaupan arvo oli noin 10 miljoonaa euroa (15 miljoonaa Kanadan dollaria), ja se maksetaan vuoden neljännen neljänneksen aikana.


Sopimus monivaluuttaisesta takausjärjestelystä, jonka nimellisarvo oli 480 miljoonaa euroa, on Outotecin  pääluottosopimus. Vuoden kolmannella neljänneksellä järjestelyn erääntymisaikaa saatiin pidennetyksi vuodella vuoteen 2011 asti. Tämän lisäksi Outotecillä on muitakin kahdenvälisiä rahoitussopimuksia.


Katsastuskauden lopussa annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, oli 435,0 miljoonaa euroa. Määrä kasvoi edellisvuodesta liiketoiminnan kasvun takia (30.9.2007: 347,1 milj. euroa).


Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi hankkinut Outotecin rahoittamana 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS


Outotecin tutkimus- ja teknologiankehityskustannukset olivat katsauskaudella yhteensä 14,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 14,3 milj. euroa) eli 1,8 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2007: 2,1 %). Outotec jätti 29 uutta patenttihakemusta (Q1-Q3/2007: 28). Sille myönnettiin 182 uutta kansallista patenttia (Q1-Q3/2007: 211) katsauskauden aikana.


Syyskuussa Porin HydroCopperâ-demonstraatiolaitoksessa saatiin päätökseen valmistelut Zangezurin kuparirikasteella tehtäviä jatkuvia testiajoja varten. Testiajot, joissa käytetään 280 tonnia rikastetta, suoritetaan vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä. Huhtikuussa 2008 yhtiöt solmivat aiesopimuksen HydroCopper®-laitoksen perussuunnittelusta ja toimittamisesta Armeniaan.


Elokuussa valmistui sisäinen arviointi Outotecin teknologioista sekä niiden ympäristövaikutuksista ja energiatehokkuudesta. OECD:n määritelmien mukaan noin 80 % vuoden 2007 tilauskertymästä voidaan luokitella ympäristöhyödykkeiksi ja -palveluiksi (Environmental Goods and Services, EGS). Tutkimus myös osoitti, että 63 % Outotecin teknologioista on selkeästi EGS-teknologioita ja 33 % voi olla EGS-teknologioita riippuen niiden käyttösovelluksesta.


Kesäkuussa Outotec jakoi 22 työntekijälle teknologiapalkinnon heidän innovatiivisesta työstään kehittää olemassa olevaa ja uutta teknologiaa. Palkintojen yhteisarvo oli 96 000 euroa.


Huhtikuussa Outotec liittyi Teknillisen korkeakoulun energiatutkimusohjelmaan. Yksi tutkimuksen aiheista on energiahävikin minimoiminen polttoprosesseissa.


Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Outotec ja Geologian tutkimuskeskus solmivat kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää mineraaliteknologian tutkimus- ja kehitysyhteistyötä.


HENKILÖSTÖ


Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 498 työntekijää (30.9.2007: 2 121). Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2 434 (Q1-Q3/2007: 1 980). Keskimääräinen henkilöstö kasvoi edellisvuodesta 454 henkilöllä liiketoiminnan kasvun ja aktiivisen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisten työntekijöiden määrä oli lähes 17 % yhtiön henkilökunnasta.


Henkilöstö maittain


Henkilöstön kasvu oli huomattavinta Etelä-Amerikassa, missä suuret projektit ovat käynnistysvaiheessa. Outotecillä oli syyskuun 2008 lopussa oman henkilöstön lisäksi lähes 600 projekteissa täyspäiväisesti työskentelevää sopimustyöntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihteluiden mukaan.

Katsauskaudella palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä oli 114,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 94,0 milj. euroa).


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT


Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista kannustinohjelmaa: Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008 ja Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010.


Osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2007-2008 osallistuu noin 20 avainhenkilöä. Ohjelman ansaintakausi alkoi 1.1.2007 ja se päättyy 31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2009. Kannustinohjelman enimmäispalkkio on yhteensä 6,7 miljoona euroa. Lisätietoja on annettu 23.3.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.


Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta kalenterivuoden mittaisesta ansaintakaudesta. Ansaintakauden 2009 ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 avainhenkilöä. Kannustimena myönnettävien osakkeiden määrä riippuu hallituksen määrittämistä ja asettamista vuosittaisista yhtiön kasvutavoitteista liittyen osakekohtaiseen tulokseen, tilauskantaan sekä palveluliiketoimintaan. Ansaintakauden 2008 mahdolliset kannustimet maksetaan vuonna 2009. Palkkiosta noin puolet maksetaan Outotecin osakkeina ja puolet käteisenä. Ansaintakauden 2008 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 30 avainhenkilöä. Noin 20 avainhenkilöä, jotka kuuluvat Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008 piiriin, eivät osallistu 2008-2010 ohjelmaan ansaintakaudella 2008. Lisätietoja on annettu 3.3.2008 julkaistussa pörssitiedotteessa.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET


Outotec Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2008 Espoossa. Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden. Osingot, yhteensä 39,9 miljoonaa euroa, maksettiin 1.4.2008.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: Puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:


- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4 200 000 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.


Yllä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksia ei ole käytetty 23.10.2008 mennessä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (OTE1V). Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO


Katsauskaudella yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli 33,64 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 45,76 euroa ja pienin noteeraus oli 18,00 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskaudella kauppaa yli 104 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 3 494:ää miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 30.9.2008 oli 789 miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 18,78 euroa.


Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita 30.6.2008. Outotec sopi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana.


25.4.2008 Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista alitti 5 %, ja vastasi 2 062 917:ää osaketta, joka on 4,91 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 25.3.2008 Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista ylitti 5 %, mikä vastaa 3 517 978:aa osaketta. Tämä on 8,37 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 7.1.2008 UBS AG:n yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista alitti 5 %, ja vastasi 2 040 807 osaketta, joka on 4,86 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 4.1.2008 UBS AG:n yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista ylitti 5 %, ja vastasi 2 331 573 osaketta, joka on 5,55 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 30.9.2008 kaikkiaan 11 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli noin 79 % kaikista Outotecin osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Outotec allekirjoitti merkittävän sopimuksen Russian Copper Companyn tytäryhtiön ZAO Miheevsky GOK:n kanssa uuden kuparirikastamon suunnittelusta ja toimittamisesta Miheevskyn porphyriittikuparihankkeeseen, joka sijaitsee Venäjän Chelyabinskissa. Sopimuksen arvo on yli 175 miljoonaa euroa. Russian Copper Company toteuttaa Miheevskyn kaivoksen rakentamisen projektirahoituksen järjestyttyä.


Outotec saattoi päätökseen kaupan kanadalaisesta, kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle palveluja tarjoavasta Auburn Groupista 10.10.2008. Kauppa julkistettiin alun perin 5.9.2008. Kauppahinta oli noin 10 miljoonaa euroa (15 milj. Kanadan dollaria). Yritysosto tukee Outotecin strategiaa kasvattaa palveluliiketoiminta 250-300 miljoonan euron vuositasolle vuoden 2010 loppuun mennessä.


Keskinäisen Vakuutusosakeyhtiö Ilmarisen omistus Outotec Oyj:n osakkeista ylitti 15.10.2008 5 %, mikä vastaa 2 138 448 osaketta. Tämä edustaa 5,09 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja metalliteollisuudessa ja maantieteellisillä alueilla, jotka ovat taloudellisen syklin eri vaiheissa. Maailmanlaajuinen taloudellinen laskusuhdanne saattaa heikentää Outotecin tuotteiden ja palveluiden kysyntää jos metallien kulutus vähenee merkittävästi. Samaan aikaan talouskriisi ja rahamarkkinoiden luottotilanteen kiristyminen on alkanut vaikuttaa Outotecin asiakkaiden investointeihin ja päätöksentekoon uusien projektien neuvotteluvaiheessa. Lisäksi joitakin projekteja joudutaan mahdollisesti keskeyttämään, siirtämään tai perumaan koska yhtiöillä on vaikeuksia saada rahoitusta. Myös vientirahoituksen tarve on ollut kasvussa. Tämä on näkynyt vientitakuuhakemusten arvon kasvuna Outotecin myyntiprojekteissa.


Osa Outotecin toteutusvaiheessa olevista projekteista on edennyt suunniteltua hitaammin. Toimitusaikojen piteneminen, mikä johtuu pääasiassa Outotecin projektien ulkopuolisista tekijöistä, saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, laatuongelmia ja toimintaongelmia, jotka voivat vaikuttaa Outotecin tulokseen. Outotec on kehittänyt järjestelmällisiä menetelmiä tällaisten riskien ja projektien seurantaan sekä lisännyt näiden projektien ohjausresursseja.


Vuoden kolmannen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat projektit ja takuuajan piirissä olevat toimitetut projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Myös lähes sataprosenttisesti valmiit projektit arvioitiin ja suorituskyky- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset päivitettiin. Kokonaisprojektiriskivarauksiin ei tehty oleellisia lisäyksiä.


Katsauskauden lopussa talouskriisi ei ollut aiheuttanut Outotecin kumppaneille maksu- tai suoritushäiriöitä. Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Yhdysvaltain dollarin suhteellinen osuus on nousussa. Uusissa projekteissa yhden valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat aiheuttaa lyhyellä aikavälillä heilahtelua liikevoitossa. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauslaskennan kustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.


Ammattitaitoisen henkilöstön puute tietyillä alueilla voi johtaa palkkainflaatioon sekä rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia. Siksi yhtiö kehittää jatkuvasti kansainvälistä aliurakoitsijaverkostoaan. Kasvavat kustannukset, tiettyjen komponenttien ja laitteiden laatu ja puute sekä ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnin ja sopivien aliurakoitsijoiden löytämisen kansainväliset haasteet voivat vaikuttaa liikevaihdon kasvuun, toimitusaikoihin, projektien valmistumisen ajoittamiseen ja tuloutuksiin.


Outotec on osallisena eräissä tuomioistuin- ja välimiesoikeudenkäynneissä. Johto uskoo, että näillä ei ole oleellista vaikutusta Outotecin taloudelliseen tulokseen.


NÄKYMÄ VUODELLE 2008


Yritysten rahoituksen järjestäminen on vaikeutunut maailmanlaajuisen rahoitusalan kriisin ja monilla alueilla vallitsevan yleisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tilanteen seurauksena joidenkin kaivos- ja metalliyhtiöiden investointiaktiviteetti on alkanut hidastua. 


Tämänhetkisen markkinanäkymän, tilauskannan ja tarjouspyyntöjen määrän perusteella johto arvioi, että:


- Vuoden 2008 liikevaihto tulee olemaan noin 1 200 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tulee olemaan hitaampaa kuin aikaisemmin tänä vuonna arvioitiin. Tämä johtuu uusien tilausten ajoituksista ja eräiden projektien toimitusaikojen pitenemisestä pääasiassa syistä, jotka ovat Outotecin toimitusosuuden ulkopuolella.
- Liikevoitto tulee olemaan noin 120 miljoonaa euroa riippuen projektien valmistumisajoista ja valuuttasuojausten tulosvaikutuksista.
- Tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa ellei rahoitusmarkkinoiden epävarmuus edelleen viivästytä asiakkaiden päätöksentekoa.


AIKAISEMPI NÄKYMÄ VUODELLE 2008


Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008. Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä, ja metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin, modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Suotuisan markkinatilanteen myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2008 vahvana.


Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon, liikevoiton ja vuoden 2008 lopun tilauskannan osalta. Vahvan tilauskannan, ennakoitujen uusien tilausten sekä toiseen vuosipuoliskoon painottuvan liikevaihdon ja liikevoiton muodostumisen perusteella johto arvioi, että vuonna 2008:
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 prosentilla vuodesta 2007, 
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat, ja että
- tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.


Espoossa 23.10.2008


Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:


Outotec Oyj


Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211


Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com
Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.
*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 12,7 miljoonaa euroa 30.9.2008 (30.9.2007: 17,8 milj. euroa, 31.12.2007: 34,8 milj. euroa).
**) Joista bruttomääräiset saadut ennakot olivat 953,5 miljoonaa euroa 30.9.2008 (30.9.2007: 698,3 milj. euroa, 31.12.2007: 589,7 milj. euroa). Nettomääräiset saadut ennakot valmistusasteen mukaisen osatuloutuksen jälkeen olivat 264,7 miljoonaa euroa 30.9.2008 (30.9.2007: 167,6 milj. euroa, 31.12.2007: 190,1 milj. euroa).


*) Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi hankkinut Outotecin rahoittamana 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana.


Laskelma oman pääoman muutoksista


A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä


*) Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi hankkinut Outotecin rahoittamana 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana.


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Outotec on soveltanut maaliskuusta 2008 alkaen IFRS 2 Osakeperusteiset maksut standardia avainhenkilöiden suunnattuun osakepohjaiseen osakepalkkiojärjestelmään, jonka ansaintajakso on vuosina 2008 - 2010.


Arvioiden käyttö


IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.


Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen


IASB:n julkaisemilla uusilla tulkinnoilla, jotka ovat voimassa 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla, ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2008 osavuosikatsauksiin tai vuoden 2008 tilinpäätökseen.
*) Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd (UK) osakkeiden tasearvo oli 0,8 miljoonaa euroa 31.12.2006. Vuonna 2007 osakkeet vaihdettiin Trajan Mineral Limited:n osakkeisiin. Trajan Mineral Limited listautui Australian pörssiin (ASX) 30.11.2007. Kyseinen listautuminen tuotti Outotecille 1,9 miljoonan euron voiton. Yhtiön listautumishetken ja 30.9.2008 välinen osakkeiden käyvän arvon muutos -2,3 miljoonaa euroa (31.12.2007: -0,3 milj. euroa) on kirjattu myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostustilille Outotecin omaan pääomaan.


Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi 30.9.2008 olivat 5,7 miljoonaa euroa (30.9.2007: 4,1 milj. euroa, 31.12.2007: 2,8 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 435,0 miljoonaa euroa (30.9.2007: 347,1 milj. euroa, 31.12.2007: 391,9 milj. euroa).


Johdannaissopimukset


(* joista 0,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
(** joista 11,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia


Lähipiiritapahtumat


Vuoden 2007 viimeisen kvartaalin ja vuoden 2008 ensimmäisen kvartaalin aikana Intune Circuits Oy:ssä järjestetyn suunnatun osakeannin seurauksena Outotec konsernin omistusosuus yhtiössä laski 17,9 prosenttiin. Jäljellä oleva omistus yhtiössä myytiin vuoden 2008 kolmannen kvartaalin aikana. Näiden omistusosuus muutosten johdosta yhtiötä ei enää yhdistellä Outotec konserniin.


Liiketoimintojen yhdistäminen


Auburn konsernin hankinta


Outotec on saattanut 10.10.2008 päätökseen kaupan, jolla se ostaa kanadalaisen kaivos ja metallurgiselle teollisuudelle palveluja tarjoavan Auburn konsernin. Yritys toimittaa teknisiä palveluja ja kunnossapitoa kaivos- ja metalliteollisuudelle pääasiassa Kanadassa ja Chilessä, mutta sillä on myös jonkin verran toimintaa muissakin maissa. Auburn konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 27 miljoonaa euroa (41 miljoonaa Kanadan dollaria).


Kauppahinta on noin 10 miljoonaa euroa (15 miljoonaa Kanadan dollaria). Myyntisopimuksen mukaisesti myyjä laatii päättävän taseen 10.10.2008 marraskuun loppuun mennessä. Lopullinen kauppahinnan allokaatio tulee täsmentymään vuoden viimeisen kvartaalin aikana.
*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE


Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen.


TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: torstai, 23.10.2008
Aika: 14.00-15.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki


OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.


OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 26.10.2008 saakka numerossa 09-2314 4681 koodilla 813283.


VUODEN 2008 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI


Outotec julkistaa neljännen vuosineljänneksen tuloksen ja tammi-joulukuu 2008 tilipäätöstiedotteen perjantaina 30.1.2009.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Outotec - osavuosikatsaus Q1-Q3 2008 Lataa