Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2007 Outotec Oyj - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Pörssitiedote huhtikuuta 26, 2007

Outotec Oyj - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007

OUTOTEC OYJ        PÖRSSITIEDOTE     26.4.2007    KLO 9.00


Outotec Oyj - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007


Liikevoiton kehitys jatkui hyvänä ja tilauskanta säilyi vahvana vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne jatkui suotuisana. Outotecin liikevaihto kasvoi 47 % ja liikevoitto kasvoi 234 % vuoden 2006 vastaavasta jaksosta.


Tarkastelujakson (Q1/2007) pääkohdat:
- Liikevaihto kasvoi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 47 % vuoden 2006 vertailujaksosta ja oli 211,7 miljoonaa euroa (Q1/2006: 144,2 milj. euroa).
- Liikevoitto parani 234 %:lla 13,6 miljoonaan euroon (Q1/2006: 4,1
milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 15,3 miljoonaa euroa (Q1/2006: 5,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli tarkastelujaksolla 0,25 euroa (Q1/2006: 0,10 euroa).
- Uusien tilausten kertymä oli 168,1 miljoonaa euroa (Q1/2006: 185,6 milj. euroa).
- Tilauskanta oli 836,5 miljoonaa euroa (31.3.2006: 633,5 milj. euroa), kasvua 32 %.
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 21,1 miljoonaa euroa (Q1/2006: -3,3 milj. euroa).


Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
"Asiakkaidemme vilkas investointitoiminta sekä luottamus teknologioihimme ja tuotteisiimme vahvistivat suoritustamme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Uudet kehittyvät markkinat tarjoavat Outotecille yhä enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. Myös asiakkaamme perinteisissä kaivosmaissa jatkavat investointejaan, koska ennusteet metallien kulutuksen jatkuvasta kasvusta pitävät metallien hinnat korkeina. Asiakkaiden päätöksentekoprosessi suurissa hankkeissa vie enemmän aikaa, koska raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja toimitusajat koko teollisuudessa ovat pidentyneet. Tämä tarkoittaa, että osa projekteista, joiden oli määrä käynnistyä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, odotetaan käynnistyvän vuoden 2007 toisen neljänneksen aikana. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen liikevoittomme kasvoi selvästi vuoden 2006 vastaavasta jaksosta. Taseemme pysyi hyvänä, ja osakekohtainen tuloksemme yli kaksinkertaistui vuoden 2006 ensimmäisestä neljänneksestä.


Yhtiön nimen vaihtuessa Outoteciksi alkoi uusi vaihe vuosikymmenten historiassamme kaivos- ja metalliteollisuuden johtonimenä. Outotec-nimi yhdistää kaikki yrityksemme kansainväliset liiketoiminnat ja edustaa teknologiajohtajuutta, innovatiivisuutta, luotettavuutta ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa - samoja brändiarvoja, joista Outokumpu Technology on ollut tunnettu."


VUODEN 2007 NÄKYMÄT


Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat hyvinä, ja taustalla oleva kysynnän ja tarjonnan epätasapaino rohkaisee teollisuudenalaa investoimaan sekä uusiin hankkeisiin että laajennuksiin. Hyvä taloudellinen kehitys yhdessä vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen vahvan tilauskannan kanssa muodostavat vankan pohjan loppuvuodelle. Johto on luottavainen, että yhtiöllä on riittävät resurssit ja kapasiteetti toteuttaa odottamaansa kasvua vuonna 2007.


Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Yhtiön johto odottaa vuonna 2007 vastaavanlaista liikevaihdon kasvua kuin vuonna 2006. Liikevoiton odotetaan kasvavan selvästi vuodesta 2006. Lisäksi johto arvioi, että tilauskanta vuoden 2007 lopussa on suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.


HALLITUKSEN KATSAUS


Outotecin tavoitteena on jatkaa asemansa vahvistamista yhtenä maailman johtavista prosessiratkaisujen, teknologian ja palveluiden tarjoajista ensisijaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle.


Tämän tavoitteen mukaisesti yritys toteuttaa liiketoimintastrategiaansa pyrkien jatkuvaan kasvuun kehittämällä ja lanseeraamalla uusia teknologisia ratkaisuja, soveltamalla yrityksen nykyisiä teknologioita uusilla asiakastoimialoilla, laajentamalla toimintaa valituilla maantieteellisillä markkina-alueilla, kasvattamalla huolto- ja varaosaliiketoimintaa sekä tekemällä yritysostoja.


Lisäksi Outotec pyrkii parantamaan kannattavuuttaan entisestään ja vähentämään alttiuttaan taloudellisille suhdanteille tehostamalla toimintaa, optimoimalla kustannusrakennetta ja kiinteiden kustannusten joustavuutta sekä kasvattamalla lisäarvoa tuottavien toimitusten osuutta myynnissään. Outotecin liiketoiminnot on organisoitu kolmeen divisioonaan: Minerals Processing, Base Metals ja Metals Processing. Minerals Processing -divisioona aloittaa arvoketjun malmista metalliksi, kun taas Base Metals- ja Metals Processing -divisioonat keskittyvät malmin ja rikasteiden jatkokäsittelyyn.


MARKKINATILANNE JATKUI HYVÄNÄ


Kaivos- ja metalliteollisuuden myönteinen ilmapiiri ja vilkas investointitoiminta jatkuivat vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä nykyisten laitosten kapasiteetin kasvattamisessa ja uusien tehtaiden rakentamisessa. Suuria investointeja on tehty lähinnä rautamalmi-, alumiini-, kupari-, sinkki- ja nikkeliprojekteihin. Etenkin nikkelin hyvien hintanäkymien ja kireän markkinatilanteen takia  erityyppiset nikkeliprojektit houkuttelevat investointeihin. Metallien korkeat hinnat ja suotuisat kysyntänäkymät etenkin Kiinassa ja Intiassa edistävät lähitulevaisuuden myönteistä ilmapiiriä kaivos- ja metalliteknologioiden markkinoilla.


TILAUSKERTYMÄN KEHITYS


Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana saatujen tilausten arvo oli yhteensä 168,1 miljoonaa euroa (Q1/2006: 185,6 milj. euroa). Projektitilausten ajoittumisen takia tilauskertymässä on luonnollisia neljännesvuosittaisia vaihteluita, joten tilauskertymän neljännesvuosittaiset vaihtelut eivät yksinään anna oikeata kuvaa kokonaismarkkinatilanteesta. Eräät suuret projektit, joiden oli määrä käynnistyä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, odotetaan käynnistyvän vuoden 2007 toisen neljänneksen aikana ja vahvistavan tilauskantaa.


Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen suurimpiin tilauksiin kuuluivat
- hopean raffinointilaitoksen toimitus JSC Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plantille Venäjälle
- kokonainen sakeutuspiiri Boddington Gold Minelle Australiaan
- uutta, ympäristöä säästävää liuotustekniikkaa hyödyntävän sinkkitehtaan laajennus Kiinan johtavalle sinkin tuottajalle, Hunan Zhuye Torch Metals Co. Ltd:lle Kiinaan (30 milj. euroa)
- liekkisulatuksen tuotantolinjan modernisointi Norilsk Nickelin Nadezhan metallurgisessa laitoksessa Venäjällä (16 milj. euroa), sopimuksen voimaantuloehtojen vuoksi tämä projekti kirjattiin jo vuoden 2006 tilauskantaan
- kolmen maailman suurimman mekaanisen TankCell®-300-vaahdotuskennon, joiden aktiivinen kapasiteetti on yli 300 m3, toimitus OceanaGoldille Uuteen-Seelantiin
- kaasujen puhdistuslaitos uuteen Bluewatersin 208 MW:n voimalaitokseen IHI Engineeringille Australiaan
- KALDO-jalometalliteknologiaa Tongling Nonferrous Metals (Group) Inc.:lle Kiinaan
- kuparin konvertointi- ja poistokaasujen käsittelyteknologian toimitus Engineering Dobersek GmbH:lle Kazzincin uuteen kuparisulattoon Kazakstanissa.


VAHVA TILAUSKANTA


Maaliskuun 2007 lopussa tilauskanta oli yhteensä 836,5 miljoonaa euroa (31.3.2006: 633,5 milj. euroa). Tilauskannan arvo kasvoi 32 %:lla edellisvuotisesta.


Maaliskuun 2007 lopussa tilauskanta sisälsi 18 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat 54 % kokonaistilauskannasta. Projektien ajoittumisen takia uusien tilausten ja tilauskannan arvojen vaihtelut vuosineljänneksittäin eivät anna oikeaa kuvaa kokonaismarkkinatilanteesta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 75 % toimitetaan vuonna 2007 ja loput vuosina 2008 ja 2009.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS


Outotecin liikevaihto kasvoi vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana 47 %:lla edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 211,7 miljoonaa euroa (Q1/2006: 144,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa divisioonissa ja kasvu oli orgaanista. Huolto- ja varaosaliiketoiminnan osuus, joka sisältyy divisioonien liikevaihtolukuihin, oli 15,3 miljoonaa euroa (Q1/2006: 9,9 milj. euroa).


Liikevoitto parani merkittävästi tammi-maaliskuussa 2007 verrattuna vuoden 2006 samaan ajanjaksoon ja oli 13,6 miljoonaa euroa (Q1/2006: 4,1 milj. euroa) eli 6,4 % liikevaihdosta. Tulosparannus johtui toimitusten määrän kasvusta, entistä tehokkaammista projektitoteutuksista ja asiakkaan hyväksymien projektien varausten purkamisista. Outotecin kiinteät kustannukset ilman hallintokuluja olivat vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä lähellä vastaavaa tasoa kuin edellisvuonna. Hallintokustannusten kasvu johtuu yhtiön muuttumisesta pörssiyhtiöksi 10.10.2006 sekä siitä seuranneesta johdon ja tukitoimintojen vahvistamisesta. 


Outotecin voitto ennen veroja oli katsauskaudella 15,3 miljoonaa euroa (Q1/2006: 5,3 milj. euroa). Yhtiön kassatilanne jatkui hyvänä, ja useista projekteista saaduista ennakoista syntyi tulosta vahvistavaa korkotuottoa. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen voitto oli 10,3 miljoonaa euroa (Q1/2006: 4,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (Q1/2006: 0,10 euroa).


Outotecin oman pääoman tuotto tammi-maaliskuussa 2007 oli 27,6 % (Q1/2006: 14,7 %), ja sijoitetun pääoman tuotto tarkastelujakson aikana oli 44,5 % (Q1/2006: 20,4 %).


Minerals Processing


Divisioonan liikevaihto kasvoi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 52 %:lla edellisvuotisesta ja oli 55,2 miljoonaa euroa (Q1/2006: 36,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa, ja se kasvoi merkittävästi edellisvuotisesta (Q1/2006: -3,7 milj. euroa).


Liikevaihdon kasvusta seurasi tulosparannus. Samanaikaisesti kaikki projektit toteutuivat aikataulun mukaisesti. Toimialakohtaisen kausivaihtelun takia Minerals Processing -divisioonan tuotto on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja vahvempi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Liikevoiton kasvu edellisvuotisesta johtui tuotevalikoiman muutoksesta ja liikevaihdon kasvusta. Lisäksi, vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana Minerals Processing -divisioonalle koitui lisäkustannuksia, jotka liittyivät erään suuren toimituksen viimeistelyyn.


Base Metals


Base Metals -divisioonan liikevaihto oli 60,1 miljoonaa euroa (Q1/2006: 44,9 milj. euroa). Kasvanut liikevaihto ja omaan tuotekehitykseen perustuvien teknologioiden toimitukset paransivat merkittävästi divisioonan kannattavuutta. Divisioonan liikevoitto kasvoi 68 %:lla edellisvuotisesta ja oli 9,4 miljoonaa euroa (Q1/2006: 5,6 milj. euroa). Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti kahden suuren teknologiatoimituksen tuloutukset. 


Metals Processing


Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisvuotisesta 97,5 miljoonaan euroon (Q1/2006: 62,9 milj. euroa). Kasvu johtui projektien työmäärästä ja vuoden alun vahvasta projektikannasta. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (Q1/2006: 4,1 milj. euroa). Divisioonan kannattavuus ei kehittynyt samassa suhteessa kuin liikevaihto ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mikä johtui suurehkosta aliurakointiprojektitoimituksesta. Suuret Brasiliassa toteutettavat avaimet käteen -projektit etenevät aikataulun mukaisesti, eikä toimitusajoissa tai laadussa ole ilmennyt poikkeamia.


TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA


Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa 2007 oli hyvä, 21,1 miljoonaa euroa (Q1/2006: -3,3 milj. euroa). Vaikka kasvu oli voimakasta ja pääomaa oli sidottuna projektien toimituksiin, keskeneräisiin projekteihin ja myyntisaamisiin, liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi. Käyttöpääoma pysyi vahvana uusien projektien ja niihin liittyvien ennakkomaksujen takia. Maksuvalmius oli hyvä ja parani edelleen vuoden lopusta, ja rahavarat olivat vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen lopussa 188,8 miljoonaa euroa (31.3.2006: 116,5 milj. euroa).


Tase pysyi hyvänä. Korolliset nettovelat 31.3.2007 olivat -187,8 miljoonaa euroa (31.3.2006: -108,3 milj. euroa). Katsauskauden aikana saadut ennakkomaksut olivat yhteensä 141,0 miljoonaa euroa (31.3.2006: 120,2 milj. euroa). Outotecin velkaantumisaste oli -121,7 % (31.3.2006: -96,2 %) ja omavaraisuusaste 35,6 % (31.3.2006: 40,1 %). Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,6 miljoonaa euroa (Q1/2006: 1,7 milj. euroa) ja koostuivat lähinnä koneiden ja laitteiden uusimisesta, tietohallinnosta ja uusista immateriaalioikeuksista.


Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, oli 248,8 miljoonaa euroa maaliskuun 2007 lopussa. Määrä kasvoi edellisvuotisesta liiketoiminnan kasvun takia (31.3.2006: 192,4 milj. euroa).


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS


Tutkimus ja teknologian kehitys on Outotecissä konsernitason toiminto sekä avaintekijä yhtiön kilpailuedun säilyttämisen ja tulevaisuuden menestyksen ja kehityksen kannalta. Toiminto keskittyy parantamaan ja kehittämään nykyisiä teknologisia ratkaisuja yhdessä divisioonien kanssa sekä koordinoimaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämistä ja kaupallistamista.


Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tarkastelujakson aikana yhteensä 5,0 miljoonaa euroa (Q1/2006: 4,2 milj. euroa) eli 2,4 % liikevaihdosta. Outotec jätti seitsemän uutta patenttihakemusta vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä, ja samalla jaksolla myönnettiin 49 uutta kansallista patenttia.


Outotec kaupallisti kaksi uutta tuotetta vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö sopi Kiinan johtavan sinkin tuottajan Hunan Zhuye Torch Metals Co. Ltd:n kanssa uutta, ympäristöä säästävää liuotustekniikkaa hyödyntävän sinkkitehtaan laajennuksen suunnittelusta ja toimituksesta. Atmosfäärinen suoraliuotusprosessi poistaa sinkkiprosessista perinteisen pasutusvaiheen. Outotec sopi kolmen TankCell®-300-vaahdotuskennon toimituksesta OceanaGoldin Macraesin laitokselle Uuteen-Seelantiin. TankCell®-300, jonka aktiivinen kapasiteetti on yli 300 m3, on maailman suurin mekaaninen vaahdotuskenno. Toimitus on ensimmäinen laatuaan ja edustaa merkittävää kehitystä vaahdotusteknologian alalla.


Lisäksi Outotec täydensi prosessiteknologian tarjontaansa ostamalla Chena® (Chemistry Navigator) -tavaramerkin suomalaiselta Liqum-yritykseltä. Teknologian osto parantaa entisestäänkin Outotecin kilpailukykyä rikastus- ja hydrometallurgisten prosessiratkaisujen alalla. Chena® on tuotantoprosessien tehostamiseen tarkoitettu patentoitu teknologia. Järjestelmä hyödyntää tuotantolaitoksen ammatillista osaamista, prosessimittauksia ja prosessikemiasta saatua uutta tietoa, ja se käsittelee tiedot helposti hahmotettavaan visuaaliseen muotoon.


Porin ja Frankfurtin tutkimuskeskusten kuormitus pysyi korkeana omien kehitys- ja myyntiprojektien ansiosta mutta myös asiakkaille toteutettujen testauspalveluiden ansiosta.


HENKILÖSTÖ


Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä Outotecillä oli keskimäärin 1 860 työntekijää (Q1/2006: 1 803). Maaliskuun lopussa yrityksellä oli työntekijöitä yhteensä 1 921 (31.3.2006: 1 815) 20 maassa. Koska yritys on voinut hyödyntää tehokkaasti kansainvälisten urakoitsijoiden ja tilapäisten työntekijöiden verkostoaan, vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut vain hiukan vuodesta 2006. Tilapäisten työntekijöiden määrä oli noin 10 % työntekijöiden kokonaismäärästä. Alihankkijoiden osuus oli noin 20 % yhtiön vakituisista työntekijöistä vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.


Henkilöstö maittain, %


Oman henkilöstön lisäksi Outotecilla on kansainvälinen suunnittelun ja valmistuksen alihankkijaverkoston. Yhtiö pyrkii jatkossakin maailmanlaajuisten kehitysohjelmiensa avulla vahvistamaan ja parantamaan työkulttuuriaan. Jatkuvan oppimisen ohjelmien avulla pyritään tukemaan suorituksen parantamista sekä vastaamaan pätevien ja ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoinnin maailmanlaajuisiin haasteisiin.


OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA AVAINHENKILÖILLE


Outotec julkisti 23.3.2007 osakepohjaisen kannustinohjelman. Kannustinohjelman tavoitteena on sitouttaa ohjelmaan osallistujat yhtiöön ja kannustaa heitä yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä yhtiön osakkeen arvon kasvattamisessa. Kannustinohjelmaan osallistuu noin 20 yhtiön avainhenkilöä. Sen ansaintakausi on alkanut 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2008.


Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteisosuutena (joka arviolta kattaa palkkioista maksettavat tuloverot). Osakkeet allokoidaan avainhenkilöille keväällä 2009. Kannustinohjelman maksimipalkkio on yhteensä 6,7 miljoonaa euroa.


Osakkeet ja osakepääoma
Outotecin osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 22.9.2006. Yhtiön osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,40 euroa kappaleelta. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


kaupankäynti ja pörssiarvo
Outotecin osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (OTE1V). Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana suurin noteeraus yrityksen osakkeesta oli 28,00 euroa ja pienin 19,25 euroa. Tarkastelujakson aikana käytiin kauppaa yli 37,2 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yhteisarviolta noin 896,0 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.3.2007 oli 1 171 miljoonaa euroa.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2007 PÄÄTÖKSET


Outokumpu Technology Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa 2.4.2007. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2006 tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,35 euroa osaketta kohden 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 5.4.2007, ja osinko maksettiin 17.4.2007.


Yhtiökokous määräsi hallituksen jäsenten määräksi viisi (5), puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat kuukausittaiset palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 3 000 euroa, varapuheenjohtaja 2 500 euroa ja muut hallituksen jäsenet 2 000 euroa sekä lisäksi 500 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta jokaiselle hallituksen jäsenelle.


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päätilintarkastajaksi Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun perusteella.


Yrityksen yhtiöjärjestyksen ja toiminimen muutos


Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutokset, mukaan luettuna yhtiön toiminimen muuttaminen muotoon Outotec Oyj. Uusi toiminimi tuli voimaan 24.4.2007. Muita muutoksia ovat yrityksen toimialan tekninen muutos ja hallituksen varapuheenjohtajan valintamenettelyn muutos. Lisäksi tehtiin muita luonteeltaan teknisiä muutoksia.


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET


Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeista seuraavasti:


- Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita, levittää yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia. Tämä hallitukselle annettu valtuutus ei kuitenkaan oikeuta hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia kannusteeksi.
- Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden ja levitettävien omien osakkeiden kokonaismäärä ei saa ylittää 4 200 000 osaketta.
- Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden jakoperusteet ja lopullisen määrän.


Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti


Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


- Yhtiö voi hankkia enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla pääomalla ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakekannasta.
- Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä hankintahetken markkinahintaan.


Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Tarjousvaiheessa ja käyttöönottovaiheessa oleviin projekteihin liittyviä riskejä arvioidaan jatkuvasti, eikä liiketoimintariskejä ole havaittu lähitulevaisuudessa. Riskimatriisin sisältö kattaa kaikki yli 1 miljoonan euron arvoiset projektit sekä ne tekijät, joilla on vaikutusta Outotecin liikevaihtoon, tuloksiin, rahavirtaan, laatuun sekä resurssien ja teknologian saatavuuteen. Projektien, joissa on uusia kaupallistettuja tuotteita ja Outotecin tuotteiden uusia käyttöalueita, riskit arvioidaan erikseen. Kun potentiaalisten riskien laatu ja määrä on arvioitu, tehdään tarvittavat varaukset. 


Yli puolet Outotecin rahavirrasta syntyy tällä hetkellä euromääräisinä ja loput eri valuuttojen kesken, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Brasilian realeina ja Australian dollareina. Uusien projektien myötä eri valuuttojen painoarvo liiketoiminnassa voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki sidotut rahavirrat suojataan termiineillä. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan ja perustuvat aina erillisiin riskianalyyseihin.


TARKASTELUJAKSON JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Huhtikuussa Outotec on tehnyt kanadalaisten, australialaisten ja kazakstanilaisten asiakkaiden kanssa useita uusia jauhintekniikkaan liittyviä sopimuksia, joiden arvo on 45 miljoonaa euroa.


Australialainen Mirabela Nickel on sopinut Outotecin kanssa jauhinteknologian toimittamisesta Mirabelan omistamaan Santa Ritan nikkelisulfidiprojektiin Brasilian Bahian osavaltioon. Kanadalainen Adanac Molybdenum on tilannut jauhintekniikkaa omistamaansa Ruby Creekin molybdeeniprojektiin Kanadan Brittiläiseen Kolumbiaan. Kazakstanilainen Shalkiya Zinc on sopinut Outotecin kanssa jauhintekniikan toimittamisesta Shalkiyan sinkki-lyijyprojektiin Kazakstaniin. Tämä projekti tuli voimaan jo maaliskuussa ja kirjattiin ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan. Näiden tilausten toimitukset on ajoitettu vuoden 2008 lopulle ja vuoden 2009 alkuun.


Emoyhtiö muutti nimensä Outokumpu Technology Oyj:stä Outotec Oyj:ksi 24.4.2007 ja alkoi käyttää nimeä Outotec yrityksen maailmanlaajuisena toiminimenä.


VUODEN 2007 NÄKYMÄT


Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat hyvinä, ja taustalla oleva kysynnän ja tarjonnan epätasapaino rohkaisee teollisuudenalaa investoimaan sekä uusiin hankkeisiin että laajennuksiin. Hyvä taloudellinen kehitys yhdessä vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen vahvan tilauskannan kanssa muodostavat vankan pohjan loppuvuodelle. Johto on luottavainen, että yhtiöllä on riittävät resurssit ja kapasiteetti toteuttaa odottamaansa kasvua vuonna 2007.


Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Yhtiön johto odottaa vuonna 2007 vastaavanlaista liikevaihdon kasvua kuin vuonna 2006. Liikevoiton odotetaan kasvavan selvästi vuodesta 2006. Lisäksi johto arvioi, että tilauskanta vuoden 2007 lopussa on suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.
VUODEN 2007 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI


Outotec julkistaa vuoden 2007 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:


Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus keskiviikkona 25.7.2007
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus torstaina 25.10.2007


Espoossa 26.4.2007
Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat


Outotec Oyj
Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211


Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)outotec.com


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE


Tervetuloa vuoden 2007 ensimmäistä neljännestä koskevaan tiedotustilaisuuteen, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen tulosta.


TIEDOTUSTILAISUUS
Päivämäärä: torstai, 26.4.2007
Aika: klo 15.00
Paikka:  Hotelli Kämp, Peilisali, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki 


OSALLISTUMINEN AUDIO WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata tiedotustilaisuutta audio webcastin kautta osoitteessa www.outotec.com/presentations. Rekisteröidy sivustoon noin 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.


OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit osallistua tiedotustilaisuuteen puhelimitse. Muodosta puhelinyhteys neuvottelupuheluun osallistumista varten 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.


SUOMI/ISO-BRITANNIA: +44 20 7162 0025
YHDYSVALLAT/KANADA: +1 334 323 6201
Salasana: Outokumpu Technology tai Outotec


Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 29.4.2007 keskiyöhön asti seuraavissa puhelinnumeroissa:


SUOMI/ISO-BRITANNIA: +44 20 7031 4064
YHDYSVALLAT/KANADA: +1 954 334 0342
Käyttöoikeuskoodi: 747021


Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt ensimmäisen neljänneksen luvut ovat tilintarkastamattomia.


Vertailuvuoden 2006 tiedot perustuvat yhdisteltyyn tilinpäätökseen, joka on tehty niin, että yhdistellyn konsernin yhtiörakenne ja sitä kautta esitetty taloudellinen informaatio kuvaavat Outotecin toiminnan tulosta, rahavirtoja ja taloudellista asemaa mahdollisimman hyvin.


Arvioiden käyttö


Osavuosikatsauksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista.


Uusien ja muuttuneiden standardien sekä tulkintojen soveltaminen


Outotec on ottanut käyttöön seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat:


- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimassa 1.1.2007 jälkeen alkavilla tilikausilla).
- IAS 1 -standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot (voimassa 1.1.2007 jälkeen alkavilla tilikausilla).


Yllä listattujen standardien käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetietoihin.


- IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala (voimassa 1.5.2006 jälkeen alkavilla tilikausilla).
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi (voimassa 1.6.2006 jälkeen alkavilla tilikausilla).
- IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (voimassa 1.11.2006 jälkeen alkavilla tilikausilla).


Yllä listatuilla tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2007 tilinpäätökseen.


Lisäksi Outotec arvioi seuraavan standardin käyttöönoton vaikutukset vuoden 2007 aikana:


- IFRS 8 Operating segments (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.


Virallinen talousraportointikieli


Outotec julkaisee kaikki taloudelliset tiedotteet suomen- ja englanninkielisinä. Johtuen liiketoiminnan kansainvälisestä jakaumasta konsernin pääkieli on  englanti (US). Suomenkieliset tiedotteet ovat käännöksiä alkuperäisistä, hyväksytyistä englanninkielisistä tiedotteista.
Esitteet
Nimi
OTE-Osavuosikatsaus Q1-2007 Lataa