Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2007 Outokumpu Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Pörssitiedote huhtikuuta 2, 2007

Outokumpu Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ     PÖRSSITIEDOTE      2.4.2007    KLO 15.15


Outokumpu Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä


Outokumpu Technology Oyj:n vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 2.4.2007 Espoossa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.


Tilinpäätös


Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006.


Osinko


Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta 0,35 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2007 ja osingon maksupäivä 17.4.2007.


Hallitus ja tilintarkastajat


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski.


Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: Puheenjohtajalle 3000 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 2500 euroa/kk ja muille jäsenille 2000 euroa/kk sekä lisäksi kullekin kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.


Yhtiöjärjestyksen ja toiminimen muuttaminen


Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen, mukaan luettuna yhtiön toiminimen muutos Outotec Oyj:ksi. Toiminimen muutoksen on tarkoitus astua voimaan 24.4.2007. Muita hyväksyttyjä muutoksia ovat yhtiön toimialan tekninen tarkennus sekä hallituksen varapuheenjohtajan valintatavan muutos, ja lisäksi yhtiöjärjestykseen tehdään teknisluontoisia muutoksia.


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:


- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.


Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.200.000 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.


Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Kokouksen pöytäkirja


Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outokumpu Technology Oyj:n pääkonttorissa 16.4.2007 alkaen.
OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ


Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954141


JAKELU


Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outokumputechnology.com