Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2006 Outokumpu Technologyn osakemyynti toteutettu menestyksellisesti -Osakkeiden myyntihinnaksi 12,50 euroa
lokakuuta 9, 2006

Outokumpu Technologyn osakemyynti toteutettu menestyksellisesti -Osakkeiden myyntihinnaksi 12,50 euroa

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa
tai Japanissa.

OUTOKUMPU TECHNOLOGYN OSAKEMYYNTI TOTEUTETTU MENESTYKSELLISESTI -
OSAKKEIDEN MYYNTIHINNAKSI 12,50 EUROA


Outokumpu Oyj on päättänyt, että Outokumpu Technology Oyj:n osakemyynnissä
myydään yhteensä 33 600 001 osaketta. Myytävät osakkeet vastaavat 80 prosenttia
Outokumpu Technologyn osakekannasta. Osakkeen myyntihinnaksi osakemyynnissä on
päätetty 12,50 euroa osakkeelta. Outokumpu saa osakemyynnistä nettotuloja noin
410 miljoonaa euroa.


Outokumpu Technology raportoi taloudelliset tietonsa itsenäisenä yhtiönä vuoden
2006 kolmannelta vuosineljännekseltä alkaen ja julkistaa osavuosikatsauksensa
23.10.2006.


Outokumpu Technologyn toimitusjohtaja Tapani Järvinen kommentoi: "Outokumpu
Technologyn listautumismyynti on saatettu menestyksellisesti päätökseen ja
tästä alkaa myös elämämme itsenäisenä pörssiyhtiönä. Kiitän emoyhtiö Outokumpua
pitkästä yhteisestä historiastamme, jonka aikana olemme saaneet kasvaa ja
kehittyä maailmanluokan mineraali- ja metalliteknologioiden osaajaksi. Olemme
myös erittäin iloisia lukuisten sijoittajien osoittamasta syvästä
kiinnostuksesta yhtiötämme kohtaan. Julkisen statuksen ja uuden laajan
omistuspohjan ansiosta voimme kehittää Outokumpu Technologya aivan uudelle
tasolle."


Institutionaalisille sijoittajille on päätetty myydä 31 797 084 osaketta ja
yleisölle 1 802 917 osaketta. Osakemyynnin seurauksena Outokumpu Technologylla
on noin 4 400 osakasluetteloon rekisteröityä osakkeenomistajaa.
Instituutiomyynti ylimerkittiin noin 2,3-kertaisesti.


Outokumpu on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle oikeuden ostaa järjestäjien
puolesta 30 päivän kuluessa siitä, kun osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä, enintään 3 360 000 Outokumpu Technologyn
osaketta 12,50 euron osakekohtaisella myyntihinnalla yksinomaan ylikysynnän
kattamiseksi. Jos tämä lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Outokummun
saama nettotulo näistä osakkeista on noin 40 miljoonaa euroa.


Yleisömyynnissä annetut ostositoumukset on päätetty hyväksyä kokonaisuudessaan.
Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä
ostositoumuksista arviolta 13.10.2006. Ylimääräiset ostositoumusmaksut
palautetaan sijoittajien pankkitileille arvioilta 12.10.2006.


Outokumpu Technologyn osakkeiden noteeraus on tarkoitus aloittaa Helsingin
Pörssin prelistalla 10.10.2006 ja pörssilistalla 13.10.2006.


Osakemyynnin yhteydessä Nordea tai sen edustaja saattaa, mutta sillä ei ole
velvollisuutta, 30 päivän kuluessa siitä, kun kaupankäynti Outokumpu
Technologyn osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä tehdä kauppoja, jotka
vakiinnuttavat tai pitävät osakkeiden hinnan tasolla, joka ei muutoin
välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä (stabilointi). Nämä
vakauttamistoimet voivat johtaa tavanomaisia olosuhteita korkeampaan
markkinahintaan tai estää tai hidastaa osakkeiden markkinahinnan laskua.
Tällaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa Helsingin Pörssissä tai muutoin. Ei
voi olla varmuutta ryhdytäänkö sanotunlaisiin vakauttamistoimiin ja, mikäli
tällaisiin vakauttamistoimiin ryhdytään, ne voidaan lopettaa koska tahansa ja
lopetetaan joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun
kaupankäynti osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä. Nordea voi ostaa
tällaisilla kaupoilla enintään 5 040 000 osaketta enintään osakemyynnin
myyntihintaan. Stabilointijakson päätyttyä Nordea julkistaa lainsäädännön tai
muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot stabiloinnista.


Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-
ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien
osalta.


Lisätietoja antavat:


OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ


Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 5292003, matkapuhelin 0400 954141
sähköposti: rita.uotila@outokumputechnology.com


Eila Paatela, Viestintäjohtaja
puh. 020 5292004, matkapuhelin 0400 817198
sähköposti: eila.paatela@outokumputechnology.com

Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. Tämän
tiedotteen sisältämä materiaali ei ole tarjous osakkeiden myymiseksi
Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä
Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa
jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien
osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla
rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.


Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden
myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten
osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden
rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti.


Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity
eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule
myydä tai tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden
liiketoimen toimenkuvaan kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi  ja kenen
on kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä (joko
päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.