Etusivu Vastuullisuus
Metso Outotecille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että toimimme tehokkaasti sekä ympäristön, talouden ja ihmisten kannalta kestävästi. Nämä kolme ulottuvuutta ovat ratkaisevan tärkeitä koko arvoketjussamme aina tutkimuksesta ja kehityksestä lopputuotteeseen.

Vastuullisuus on toimintamme perustekijöitä

Ratkaisumme ja palvelumme parantavat olennaisesti asiakkaiden turvallisuutta, energiatehokkuutta ja vesivarojen hallintaa sekä minimoivat jätteen ja päästöt.  

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Työntekijöidemme ja muiden ihmisten turvallisuus, terveys ja kunnioittava kohtelu ovat päivittäisen liiketoimintamme lähtökohtia.  

Vastuullisuusraportit

Turvallisuus kaiken toimintamme ytimessä

Metso Outotec on sitoutunut työntekijöidensä, asiakkaidensa ja kumppaniensa turvallisuuteen ja hyvinvointiin kaikissa toiminnoissaan. Turvallisuus on melle aina ykkösjuttu, oli sitten kyseessä tuotantoympäristö, toimisto tai asiakkaan tilat. Metso Outotec noudattaa olemassa olevia lakeja ja säädöksiä, korkeimpia turvallisuusstandardeja ja yrityspolitiikkaa.

Uskome, että maailmanluokan turvallisuus syntyy oikean asenteen ja päätöksenteon sekä oikeiden toimenpiteiden yhdistelmästä. Huippuluokan turvallisuus tarkoittaa myös laatua. Turvallinen liiketoiminta on tuottavaa, ja siitä syystä olemme sitoutuneita noudattamaan turvallisia toimintatapoja kaikilla liiketoiminnan tasoilla. 

Henkilökohtainen turvallisuus: Odotamme jokaisen ryhtyvän toimenpiteisiin havaittaessaan vaarallisen tilanteen tai riskialtista käyttäytymistä riippumatta siitä, onko kyseessä johtaja, esimies, kokenut työntekijä, uusi työntekijä tai konsultti.

Tuoteturvallisuus on kytketty liiketoimintaprosesseihimme keskittyen terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaikutuksiin tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää ja parantaa – eli tarjota tuotteita ja palveluita, jotka parhaiten vastaavat asiakkaidemme tarpeita.

Lisätietoa turvallisuus- ja vastuullisuustyöstämme löytyy vastuullisuusraporteista (entinen Metso Minerals ja Outotec). Olemme nyt yhdistäneet voimamme ja luoneet alan johtavan yhtiön, joka tarjoaa prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien kunnioittamisella toiminnoissamme ei pelkästään myötävaikuteta posiitivisiin ihmisoikeus vaikutuksiin, vaan se myös mahdollistaa toimintamme ja parantaa operatiivista riskien hallintaamme parantuneiden työolosuhteiden kautta. Liäksi, näin rakennamme ja ylläpidämme läpinäkyviä suhteita sidosryhmiimme ja kestävän liiketoiminnan kulttuuria. Politiikkamme ja sitoumuksemme luovat pohjan lähestymistavallemme kunnioittaa arvoketjussa työskentelevien ja liiketoimintaamme ympäröivissä yhteiskunnissa olevien ihmisten oikeuksia. 

Olemme sitoutuneet YK:n ihmisoikeusjulistukseen, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin sekä YK:n Global Compact periaatteisiin. Lisäksi työskentelemme ILO:n julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ohjeistuksien mukaisesti. 

Toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Metso Outotecin työntekijöitä, ja olemme kaikki velvollisia noudattamaan niitä päivittäin riippumatta siitä, missä toimimme. Lue toimintaperiaatteistamme tarkemmin täältä.

Vastuullisuus toiminnan ytimessä